Wacht de gevolgen van BeZaVa niet af

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) kan fikse gevolgen hebben voor uw organisatie. Voor u het weet, zit u jarenlang vast aan nóg hogere toerekeningen van uitkeringen en premies. Zelfs voor tijdelijke medewerkers die zich binnen 28 dagen na hun uitdiensttreding ziek melden. Tijd om uw verzuimbeleid en arbeidsovereenkomsten opnieuw onder de loep te nemen. Arbo Unie kan daarbij helpen.

Wat kunt u doen?

- Stimuleer vertrekkende medewerkers hun WW zo snel mogelijk aan te vragen bij het UWV. Melden ze zich na toekenning van de WW-rechten ziek, dan kan er geen uitkering meer op u worden verhaald. Ondanks dat de termijn van 28 dagen nog niet verstreken is.

- Informeer twee maanden na indiensttreding van medewerkers naar hun eventuele Wajong of WIA-verleden. Niet eerder en niet later. Dan kunt u eventueel kosten besparen bij ziekmelding.

- Pas uw arbeidsovereenkomsten aan, bijvoorbeeld door een verplichting op te nemen om zich bij u ziek te melden en mee te werken aan controles en re-integratie bij verzuim, dan wel met terugwerkende kracht mee te werken aan beoordeling door Arbo Unie.

- Blijf medewerkers die via de WGA of Ziektewet zijn uitgestroomd volgen. Zodat u daadwerkelijk minder gaat betalen als hun belastbaarheid toeneemt.

Hoe kan Arbo Unie u hierbij ondersteunen?

Verzuimbegeleiding
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om uw medewerkers gezond te houden. Wij ondersteunen u ook in de begeleiding van (oud-)medewerkers die zich ziek gemeld hebben. Wij roepen ze regelmatig op, onder meer om hun belastbaarheid te toetsen.

Verzuimbeleid
Wij kunnen u helpen met het opstellen van een aangepast verzuimbeleid waarmee u de kosten voor uitkeringen en premies zo laag mogelijk houdt. En bij het vastleggen van procedures in uw arbeidsovereenkomsten die u meer grip geven op uw geld.

Meer weten?

Neem contact op of bel met uw relatiebeheerder.

UWV-lijsten

Heeft u (ex-)werknemers aan wie het UWV in 2012 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend? Dan ontvangt u van het UWV een overzicht van deze uitkeringen. Veel werkgevers informeren bij ons hoe zij hier mee om moeten gaan.
Ons advies:
- Controleer grondig of de BSN-nummers in de brief kloppen. Het kan voorkomen dat er personen op de lijst staan die niet bij u in dienst zijn (geweest).
- Teken bezwaar aan als u twijfelt aan de arbeidsongeschiktheid of de duur daarvan, of als een persoon niet bij u bekend is. U kunt een daarin gespecialiseerde bedrijfsarts van Arbo Unie machtigen voor de medische onderbouwing van het bezwaar. De eigen bedrijfsarts machtigen is overigens niet toegestaan als deze de ex-werknemer begeleid heeft. Onze klantenservice kan u hier verder over informeren.
- Neem voor de zekerheid contact op met het UWV als u geen lijst heeft ontvangen, maar wel (ex-)werknemers heeft aan wie in 2012 een Ziektewet-flex-uitkering is toegekend. Het UWV stuurt u aan het einde van dit jaar overigens ook een WGA-overzicht.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee