Zo pakt HR de verbindende rol in veranderingsprocessen

In veel organisaties volgen de veranderingen en reorganisaties elkaar in hoog tempo op. Meestal om in te spelen op een veranderende omgeving. Die vraagt bijvoorbeeld om verdergaande digitalisering, innovaties of weer een andere structuur. Vaak verlopen veranderprocessen moeizaam; zo’n zeventig procent strandt nog voor de eindstreep. Veel medewerkers kunnen het woord ‘verandering’ niet meer horen. Hoe maak je van verandering een succes? Daaraan kan HR een grote bijdrage leveren.

Maak werk van veranderingBij een reorganisatie is aandacht voor de medewerkers cruciaal. Zij moeten wennen aan nieuwe omstandigheden, afscheid nemen van collega’s en omgaan met de spanning dat ook hun baan kan verdwijnen. Ook voor leidinggevenden zijn veranderingen lastig: zij moeten hun medewerkers meenemen in het proces, helder maken wat de veranderingen voor hen betekenen en het gesprek aangaan over hoe ze duurzaam inzetbaar blijven. Martin Bos, strategisch arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie: “HR kan hierbij ondersteunen en faciliteren, bijvoorbeeld door leidinggevenden handvatten te geven om hun teams door veranderingen heen te leiden en om medewerkers mentaal veerkrachtiger te maken. Het is aan HR om het menselijke aspect te bewaken.”

Zet HR-instrumenten geïntegreerd in

Martin vindt het ook belangrijk dat HR het belang van een strategische aanpak bij veranderingen duidelijk maakt. “Je moet organiseren dat mensen meegaan en zelf het eigenaarschap pakken. Daarbij kan HR de verbindende schakel zijn tussen directie en medewerkers en de samenhang bewaken. HR kan bestaande instrumenten op een meer geïntegreerde manier inzetten. Bijvoorbeeld door bevindingen uit het Preventief Medisch Onderzoek of een medewerkerbetrokkenheids-onderzoek te gebruiken om gericht interventies in te zetten. Van het teamprogramma Goed Bezig tot levensfasebewust personeelsbeleid of vitaliteitstrainingen. Zo draagt HR bij aan een coherent beleid dat zich richt op performanceverbetering en hoe de organisatie op lange termijn succesvol kan blijven.”

“Je moet organiseren dat mensen meegaan en zelf het eigenaarschap pakken." 


Volg de kwaliteiten van mensen

Die geïntegreerde aanpak leidt er volgens Martin idealiter ook toe dat bedrijven hun personeelsbeleid op een andere manier gaan organiseren. “Als je vooruit kijkt, zie je welke competenties en vaardigheden nodig zijn om te zorgen dat je organisatie ook over vijf tot tien jaar nog op rolletjes draait. Waarin moeten we uitblinken en welke kwaliteiten horen daarbij? Wie beschikt daar wel en niet over? Heb je dat inzicht, dan kun je je aanname- en interne opleidings- en ontwikkelingsbeleid daarop afstemmen. En zorgen dat de kwaliteiten van de medewerkers aansluiten op de strategische doelen van je organisatie. Nu en in de toekomst.”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie kan ondersteunen bij veranderingsprocessen met interventies op individueel, groeps- en organisatieniveau? Neem dan vrijblijvend contact op met Martin Bos via martin.bos@arbounie.nl of 06 5250 0322.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee