Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet en roosters

Optimaal WerkenWerkroosters zijn vaak ingewikkeld, omdat u met veel dingen tegelijkertijd rekening moet houden. Denk aan contractgroottes van medewerkers, speciale wensen van medewerkers en allerlei regels uit de wet en de CAO. De Arbeidstijdenwet (ATW) geeft in dat geval duidelijke regels met normen voor minimale rusttijden en maximale werktijden, werken op zondag, nachtdiensten en pauze. De regels zijn er om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Voor wie

De Arbeidstijdenwet geldt in principe voor medewerkers in alle bedrijven en sectoren. Aanvullingen en uitzonderingen voor specifieke sectoren zoals brandweer en zorg zijn opgenomen in het zogenaamde Arbeidstijdenbesluit. Behalve de ATW heeft u ook te maken met cao-regels. Deze afspraken mogen echter nooit in strijd zijn met de ATW.

Toezicht op naleving Arbeidstijdenwet

De Inspectie SWZ (voorheen Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de ATW en kan boetes uitdelen als bijvoorbeeld normen worden overschreden of er geen deugdelijke registratie van arbeidstijden plaatsvindt.

Gezond roosteren

Het werken op onregelmatige tijdstippen is fysiek en sociaal belastend voor medewerkers. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten. Op basis hiervan zijn er vuistregels die u kunnen helpen om roosters gezonder te maken. Denk aan een maximaal aantal diensten achter elkaar werken en de volgorde van diensten (voorwaarts of achterwaarts roteren).

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Mag een medewerker 7 diensten achter elkaar werken?
De ATW kijkt niet naar het aantal diensten achter elkaar. Wel wordt gekeken naar de maximale arbeidstijd. Per week is dat 60 uur.

Mag een medewerker 4 weekenden achter elkaar werken?
Ja, de ATW kijkt niet naar weekenden, maar naar het aantal vrije zondagen. Uitgangspunt is dat werken op zondag niet is toegestaan. Als het werk dit vereist of de bedrijfsomstandigheden het nodig maken, is werken op zondag - in overleg met de OR - mogelijk. In principe moet elke medewerker 13 vrije zondagen per jaar hebben.

Mag een medewerker 6 uur achter elkaar werken zonder pauze?
Nee, de basisregel is dat een medewerker recht heeft op een pauze als de dienst meer dan 5,5 uur werk bevat. Daarnaast is gesteld dat de pauze de dienst moet onderbreken.

Is een (dag)dienst van 11 uur toegestaan?
Ja, binnen de regels van de ATW is een dienst van maximaal 12 uur arbeidstijd toegestaan. Vaak zijn er in cao’s strengere regels afgesproken (bijvoorbeeld maximaal 10 uur). Voor nachtdiensten geldt binnen de ATW een strenger regime.

Meer weten?

Neem dan contact op met Martin Bos via martin.bos@arbounie.nl of 06 5250 0322.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee