dame in zwart met rood

Participatiewet

Wajongers aan het werk

Zo veel mogelijk mensen met en zonder arbeidsbeperking aan het werk. Dat is het doel van de Participatiewet die op 1 januari is ingevoerd. Hierin zijn drie regelingen samengevoegd. Een daarvan is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Wajong. Iedereen met een Wajong-uitkering wordt opnieuw beoordeeld op arbeidsvermogen. Het is de bedoeling dat de komende jaren 125.000 Wajongers weer aan het werk gaan. Hoeveel neemt u er in uw organisatie op?

Gemotiveerde medewerkers

Wajongers hebben al jong één of meer beperkingen. Deze beperkingen kunnen lichamelijk, psychisch of verstandelijk zijn en hebben invloed op het arbeidsvermogen. Organisaties hebben soms koudwatervrees om arbeidsplaatsen voor Wajongers te creëren, ondanks alle regelingen die dit economisch aantrekkelijk maken. Die aarzeling blijkt vaak ongegrond; op de juiste plek en met de juiste begeleiding zijn veel Wajongers uitstekend inzetbaar. Daar komt bij dat ze niet zelden zeer gemotiveerd zijn. Ze willen de kansen die ze krijgen, met beide handen aangrijpen.

Hoe haalt u het beste uit deze medewerkers?

Als u aan de slag wilt met een of meerdere Wajongers, kan Arbo Unie u daarbij goed ondersteunen. Wij zijn thuis in de sociale werkvoorziening en helpen u graag om medewerkers met beperkingen optimaal in te zetten in uw bedrijf.

Neem de tijd
Zorg voor een coach uit uw eigen organisatie en laat een arbeidsdeskundige beoordelen welke werkzaamheden een Wajonger binnen uw organisatie wel en niet kan verrichten. Het UWV brengt hierover algemeen advies uit; wij helpen u hier invulling aan te geven voor uw bedrijfssituatie. Ook de bedrijfsarts kan hier een rol in vervullen.

Maak afspraken op maat
Merkt u bijvoorbeeld dat een medewerker zich regelmatig ziek meldt? Kies er dan niet te makkelijk voor om dit als een medisch probleem te behandelen. Vaak zit er iets anders achter het verzuimgedrag, zoals een hoge ervaren werkdruk of
intermenselijke factoren. Dat is goed op te lossen zonder dat de medewerker weer in het medische circuit terechtkomt.

Direct aan de slag?

Neem dan contact op met Ron Ansem via ron.ansem@arbounie.nl of Henk Bruinink via henk.bruinink@arbounie.nl.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee