plegt bouwvakker

Wet werk en zekerheid

Verandering van het ontslagrecht

In 2015 gaan belangrijke wijzigingen in de Wet werk en zekerheid in. Zo gaat de WW-duur omlaag, krijgen flexwerkers een sterkere rechtspositie en gaat per 1 juli het ontslagrecht op de schop. De verwachting is dat hierdoor meer ontslagprocedures voor de rechter komen waarin arbeidsconflicten een rol spelen.

Ontslagprocedures vaker voor de rechter?

Vanaf 1 juli behandelt het UWV alleen nog ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen vanwege slecht functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie worden voortaan beoordeeld door de kantonrechter. Tenminste, als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen. En doordat werknemers volgens de nieuwe wet twee weken bedenktijd krijgen, en bovendien steeds vaker bij rechtsbijstand en vakbonden aankloppen, gaat dit waarschijnlijk vaker gebeuren.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Als u een ontslagaanvraag indient in een situatie waarin een arbeidsconflict speelt, kan een mediator u ondersteunen. Ons advies: kies altijd voor een registermediator. Dan weet u zeker dat u te maken heeft met een professional die onafhankelijk optreedt en aan strenge eisen voldoet op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, bijscholing en ervaring. Arbo Unie zorgt samen met partner Present24 voor uitstekende bemiddeling bij arbeidsconflicten. Al onze mediators zijn registermediator. Zij zorgen voor een snel en efficiënt traject waarin ze toewerken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

De rol van de bedrijfsarts

De Wet werk en zekerheid verandert niets aan de rol van de bedrijfsarts. Die heeft als belangrijkste taak om (ex-)medewerkers die zich ziekgemeld hebben, te begeleiden in de terugkeer naar het arbeidsproces. Bij conflictverzuim zal de bedrijfsarts daarbij het accent leggen op het oplossen van de conflictsituatie. Bij conflicten spelen er namelijk vaak niet-medische problemen, en die vragen om een andere aanpak. Uiteraard blijft de bedrijfsarts ook in deze gevallen onafhankelijk beoordelen of iemand medische beperkingen heeft die werken in de weg staan.

Meer weten

Meer weten over hoe Arbo Unie u kan helpen in te spelen op deze veranderingen? Neem dan contact op met Ron Ansem via ron.ansem@arbounie.nl of Henk Bruinink via henk.bruinink@arbounie.nl.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee