Banner Werken met een chronische ziekte

Werken met een chronische ziekte

Zo’n 20% van de beroepsbevolking heeft een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben. Dit stelt de SER in een recente publicatie. Veel van deze mensen kunnen en willen blijven werken. Zij hebben er behoefte aan om volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij en werk speelt daar een belangrijke rol in. Werkgevers zijn hier echter nog niet op ingesteld.

Arbo Unie deed onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop organisaties omgaan met chronisch zieke medewerkers. Ruim driekwart van de organisaties schiet tekort bij begeleiding en ze zijn niet voorbereid op de verwachte toename van chronisch zieke medewerkers. Bijna de helft, 45 procent, zegt geen maatregelen te nemen om uitval van chronisch zieke collega's te voorkomen. Arbo Unie roept op tot betere voorbereiding en begeleiding op de werkvloer.

Belangrijke resultaten onderzoek 

Arbo Unie vroeg HR-professionals hoe hun organisatie omgaat met medewerkers met een chronische ziekte. Uit dit onderzoek blijkt dat de werkgever nog niet op toename van het aantal chronisch zieke medewerkers is voorbereid.

Bevordering werken met chronische ziekte

Steeds meer organisaties tellen één of meerdere werknemers met een chronische ziekte. Doordat de beroepsbevolking vergrijst, maar ook doordat dergelijke aandoeningen steeds beter te behandelen zijn. Hoe bevorder je dat iemand met een chronische ziekte kan blijven werken? Lees in de weblog van Wim Schimmel, CEO Arbo Unie, zijn visie over dit thema.

Eric Velzing, bedrijfsarts met specialisatie oncologie bij Arbo Unie: “De re-integratietrajecten verschillen per persoon, aandoening en behandeling. Er is geen standaard draaiboek. Wij informeren werkgevers en medewerkers dan ook per situatie over effecten van zo’n ziekte en wat iemand wel en niet aankan. Op die manier kunnen mensen die beperkt zijn in hun functioneren vaak toch duurzaam inzetbaar zijn en met plezier aan het werk blijven.” Lees het volledige interview met Eric Velzing.

  • Stijging chronisch zieken
  • Werk is belangrijk
  • Goede begeleiding
  • Ga dialoog aan

Download Onderzoeksrapport

Onderzoek Chronisch zieke

Zorg dat je als werkgever goed bent voorbereid.
Download hier 

Persbericht

Lees ons persbericht: Bedrijven niet voorbereid op verwachte toename chronisch zieke medewerker.

Scan resultaten

Infographic Chronische ziekte

Bekijk de infographic met resultaten onderzoek.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee