veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Blootstelling aan geluid

Vanzelfsprekend wil je als leidinggevende dat je mensen in een prettige en veilige omgeving kunnen functioneren. Daarbij hoort ook een acceptabel geluidsniveau. Arbo Unie helpt de risico’s op lawaaislechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.

Schadelijk geluidsniveau

Iedereen kan zich wel beroepen voorstellen waarin mensen te maken kunnen krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. Hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en politieagenten lopen risico op gehoorklachten door blootstelling aan lawaai. Maar ook bij minder voor de hand liggende beroepen is soms sprake van een schadelijk geluidsniveau, zoals bij badmeesters, gymleraren en in de kinderopvang.

Gehoorbescherming

Een normaal gesprek voeren, levert een geluidsniveau op van circa 60 dB(A).

Het gevaar van lawaaislechthorendheid door een (aanhoudend) hoog geluidsniveau, begint bij 80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet gehoorbescherming aanbieden en andere maatregelen nemen. De noodzaak van een geluidsniveau boven 80 dB(A) moet ook in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden opgenomen. Bij 83 dB(A) mag een werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming werken. In de overige 4 uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer voorkomen. Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

Wettelijke verplichting

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid én de wettelijke verplichting inzichtelijk te maken waar de risico’s zich voordoen. De experts van Arbo Unie ondersteunen bij het in kaart brengen van deze risico’s. Dit doen we zowel voor de betreffende werkomgeving als individuele medewerkers.

Maatregelen werkomgeving

Voor de inrichting van de werkomgeving stellen we samen een plan van aanpak op en begeleiden de uitvoering daarvan. Je kunt dan denken aan maatregelen als het ontwikkelen van stillere productiemethodes, personeel laten werken in geluidsdempende cabines en het verkorten van de werktijd bij overschrijding van wettelijk toegestane geluidsniveau.

Advies aan medewerkers

Voor de medewerkers maken we de risico’s inzichtelijk door het inzetten en uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek, toegespitst op geluid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, krijgt de medewerker individueel terugkoppeling over de resultaten. Indien nodig krijgt hij ook advies over het soort gehoorbescherming dat hij moet dragen.

De inzet van onze experts op het gebied van geluidsniveau draagt bij aan de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers. Het geeft een positieve impuls aan de veiligheidscultuur binnen de organisatie en maakt het mogelijk actief te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee