veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Biologische factoren

Het werken en in contact komen met micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen, samen ‘biologische agentia’ genoemd, kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Arbo Unie zet haar expertise graag in voor je organisatie.

Werkzame antibiotica schaars

Onder biologische agentia verstaan we onder andere bacteriën, virussen, schimmels, gisten en protozoën. Mensen die werken in de land- en tuinbouw, afvalverwerking, groenvoorziening of de industrie, lopen een verhoogd risico blootgesteld te worden aan deze biologische factoren. Biologische agentia kunnen infecties veroorzaken die besmettelijk zijn. Werkzame antibiotica zijn steeds schaarser, wat het belang van preventieve maatregelen en voorlichting over beroepsinfectieziekten doet toenemen.

Wettelijke aanpak

Arbo Unie biedt een unieke bundeling van kennis en praktische ervaring op het gebied van biologische factoren. We voeren een analyse uit op basis van de methodiek van het arbozorgsysteem. Dit ondersteunen wij door het gebruik van videobeelden die de blootstelling aan biologische agentia visualiseren (PIMEX). We leveren een overzichtelijke weergave van maatregelen en voorzieningen die voldoen aan de wettelijke aanpak. Vervolgens zorgen we er samen voor dat de verbeteringen uit de analyse ook echt worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en uitvoeren van een vaccinatiebeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, gedrag en organisatorische maatregelen.

Communicatie rond biologische agentia

Een volgende belangrijke stap is de inrichting en uitvoering van het communicatiebeleid rondom biologische agentia. Onderdeel daarvan het zijn de ‘arbo-informatiebladen’. Deze infobladen geven je medewerkers correcte en begrijpelijke informatie en bieden handvaten voor het beperken van de risico’s bij de omgang met biologische agentia.

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee