veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Explosie veiligheid (ATEX)

Als er in jouw organisatie gewerkt wordt met licht ontvlambare (vloei)stoffen, staat de veiligheid van je mensen vanzelfsprekend voorop. Arbo Unie helpt je de risico’s inzichtelijk te maken en de explosieveiligheid te optimaliseren.

Explosieve stoffen

In veel fabrieken, werkplaatsen en bij praktijkopleidingen wordt gewerkt met brandbare oplosmiddelen of fijn brandbaar poeder. Stoffen of preparaten die tot ontploffing kunnen komen zijn bijvoorbeeld picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat. Ook stof in graansilo’s of dampen van oplosmiddelen kunnen leiden tot een explosie. Explosieve stoffen worden verder onder meer gebruikt in de vuurwerkindustrie, de wapenindustrie en de bouwnijverheid.

Als zich meer dan 5 kg brandbare vloeistof/gas of 0,1 kg brandbaar stof in een installatie bevindt, is de explosieveiligheid in het geding. Arbo Unie helpt je de risico’s inzichtelijk te maken en de explosieveiligheid te optimaliseren. We brengen de gevarenzones in kaart op basis van de ATEX-wetgeving met behulp van de praktijkrichtlijnen NPR 7910.

Explosieveiligheid optimaliseren

De onderzoeksresultaten leggen we vast in een plan van aanpak. Dit is een onderdeel van het explosieveiligheid document (EPD). Met dit document toon je bij de Arbeidsinspectie aan welke maatregelen de organisatie neemt om de explosieveiligheid te bewaken en explosierisico’s te minimaliseren. Daarnaast controleren onze experts alle apparatuur in de gevarenzones met een aanvullend ATEX-95 onderzoek. Zo nodig wordt de apparatuur op basis van de uitkomsten van dit onderzoek aangepast.

Veiligheidscultuur

Op basis van de resultaten  van het ATEX-95 onderzoek, zetten we gezamenlijk acties in om de risico’s te minimaliseren. Dit doen we onder meer door explosiegevaarlijke zones ter plekke te markeren en op plattegronden in te tekenen. Ook worden waar nodig veiligheidsprocedures aan de bedrijfsvoorschriften toegevoegd. Naast de procedurele aanpassingen werken we samen met werkgever, leidinggevende(n) en medewerkers aan de veiligheidscultuur en daarmee aan veilig gedrag.

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee