veilig aan de slag

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en -omgeving kent veiligheidsrisico's. Als werkgever wil je die risico's vermijden of ze tot een minimum beperken.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je ze te beperken of te voorkomen. Hoe veiliger het werk, hoe minder ongevallen en verzuim. En minder verzuim betekent; meer productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

PPG Coatings B.V.

Ioniserende straling

In sommige branches, zoals in de gezondheidszorg en bij bepaalde industrieën, kunnen mensen worden blootgesteld aan ioniserende (radioactieve) straling. Bij het werken met ioniserende straling is extra alertheid geboden.

Natuurlijk of kunstmatig

Bepaalde bedrijven en dienstverleners werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. De intensiteit van die natuurlijk ioniserende straling is veel lager dan de kunstmatige straling waarmee in de gezondheidszorg of industrie gewerkt wordt. Blootstelling aan een te hoge dosis ioniserende straling kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. Er gelden dan ook strikte regels voor het werken met deze straling.

Risico op verhoogde blootstelling

In Nederland hebben ongeveer 50.000 werknemers te maken met ioniserende straling tijdens het werk. Bedrijven en dienstverleners die met straling werken, hebben hiervoor een vergunning nodig. Ook moeten zij de werkplekken zo inrichten dat het risico op schadelijke straling tot een minimum wordt beperkt. In hun Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de blootstelling aan radioactieve straling beoordeeld en de verwerkingsprocessen in kaart gebracht. Als de vorm en omvang van het risico onvoldoende inzichtelijk is, kan het niet worden opgenomen in de RI&E.  In die gevallen kan de situatie ontstaan dat medewerkers een te hoge blootstelling aan ioniserende straling hebben.

Stralingsdeskundige

Een stralingsdeskundige van de Arbo Unie inventariseert de mate van blootstelling aan ioniserende straling en brengt de risico’s in kaart. Op basis van deze analyse geeft hij advies en implementeert samen met de leidinggevende passende maatregelen om de risico’s te beheersen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Daarnaast geeft de stralingsdeskundige leidinggevende en medewerkers voorlichting over de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling. Hij stelt in nauw overleg met de leidinggevende werkvoorschriften op om de veiligheidscultuur te bevorderen.

RI & E test

Ri&e test

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je om de gezondheidsrisico’s gestructureerd in kaart te brengen.

Doe de test en ontdek hoe jouw organisatie er voor staat.


Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee