weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als werkgever wil je dat je werknemers zo goed mogelijk inzetbaar zijn. Nu en in de toekomst. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Soms ervaren medewerkers knelpunten in werk of privé. Dan is het prettig als iemand je helpt om die knelpunten op te lossen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er zowel voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie en uit de privé-situatie. Te denken valt aan verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk. De meerwaarde van bedrijfsmaatschappelijk werk zit in het activeren van medewerkers met als doel de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De bedrijfsmaatschappelijk werker zoekt hierbij een nauwe samenwerking met de leidinggevende en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt betrokken om eventuele medische problematiek tijdig boven tafel te krijgen. De medewerker wordt door de bedrijfsmaatschappelijk werker geholpen inzicht te krijgen in zijn problematiek. Daarnaast worden vaardigheden geleerd om zelfstandig problemen te hanteren en op te lossen. Zo kan de medewerker actief aan de slag en het heft weer in eigen handen nemen. De begeleiding kan op individueel niveau aangeboden worden, maar ook op groepsniveau. Daarnaast kan bedrijfsmaatschappelijk werk ook op andere deelgebieden worden ingezet zoals mediation of als vertrouwenspersoon. Uiteraard met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht. Zo kan iedereen weer aan de slag.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee