weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Comfort

Heb je het liefst dat je leidinggevenden zo min mogelijk tijd aan verzuimbegeleiding en preventie kwijt zijn? Of zijn ze (nog) niet toe aan een regierol? Dan neemt Arbo Unie je graag alle zorg uit handen.

Met Comfort kies je voor maximale ondersteuning bij het werken aan inzetbaarheid. Die krijg je van een multidisciplinair team onder leiding van onze bedrijfsarts. Leidinggevenden en medewerkers houden hun eigen verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid en wij voeren voor jouw organisatie de regie over de verzuimbegeleiding en het vergroten van de inzetbaarheid. En daar beginnen we zo vroeg mogelijk mee, om onnodig langdurig verzuim te voorkomen.

Waar kun je op rekenen?

Een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts bij elke ziekmelding die langer dan twee weken duurt - we wachten geen vier tot zes weken.

Onafhankelijke medische begeleiding bij klachten en verzuim, bedoeld om medewerkers zo snel mogelijk optimaal inzetbaar te maken.

De leidinggevende begeleidt de medewerker samen met de bedrijfsarts zo snel mogelijk terug naar werk. Het verzuimproces is tot in de puntjes geregeld, voldoet aan alle wettelijke eisen en is gegarandeerd WVP-proof.

Verschillende diensten om gedrag van medewerkers en leidinggevenden op het gebied van inzetbaarheid positief te beïnvloeden.

Vaste prijs op basis van het aantal medewerkers in de organisatie.

Dit hoort ook bij onze basisdienstverlening

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun fysieke en mentale gezondheid en motivatie. Leidinggevenden kunnen inzetbaarheid verder stimuleren door zich betrokken op te stellen en hun medewerkers te stimuleren in (loopbaan) ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers en leidinggevenden die verantwoordelijkheid ook nemen? Arbo Unie biedt verschillende oplossingen die positief gedrag in de hand werken. Gewoon in de basisdienstverlening.

Organisatie Quickscan:

Waar sta je als het gaat om betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers bij werken aan inzetbaarheid? Met de Organisatie Quickscan brengen we dat jaarlijks voor je in kaart. Zo toetsen we of we de juiste begeleiding bieden per organisatieonderdeel en sturen we bij waar nodig. 

Online Videochat:

Voorkomen is beter dan genezen. Via een live online verbinding krijgen alle medewerkers met een korte en praktische vraag toegang tot de bedrijfsarts. Deze dienst maakt het heel laagdrempelig om deskundig advies in te winnen, en helpt daarmee uitval voorkomen.

Sociaal Medisch Overleg (SMO):

We vinden het belangrijk dat je structureel met het multidisciplinaire team van Arbo Unie kunt overleggen. Daarom zit dit overleg standaard in ons aanbod. Hiermee is snel inzichtelijk welke aanpak het meest doeltreffend is voor jouw organisatie, leidinggevenden en medewerkers.

Extra diensten naast de basis

Naast de basisdienstverlening bij Regie op inzetbaarheid bieden we een breed scala aan extra mogelijkheden die helpen bij een leven lang optimaal werken. Hiermee motiveer je mensen, en dat draagt bij aan het succes van je organisatie. Zo werken teams met Polshoogte aan hun vitaliteit met fitheidsarmbandjes, verbeter je teamprestaties met het programma Goed Bezig en helpen Mentale Veerkracht-trainingen aan leidinggevenden om werkstress te herkennen en uitval te voorkomen. Bekijk de mogelijkheden op arbounie.nl en vraag om een aanvullende offerte.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee