weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Gezondheids- management

Bij gezondheidsmanagement ligt de focus op het voorkomen van uitval. Dan gaat het er om dat je mensen helpt op tijd in te zien hoe zij grip op hun leven en werk houden. Hoe zij gezond en vitaal blijven door in hun kracht te zitten, te weten wat zij kunnen en willen. Door de eigen belastbaarheid te kennen en te bewaken. Daar passen oplossingsgerichte strategieën bij: zowel voor teams als voor individuele medewerkers. Hierna een greep uit ons aanbod:

Sturen op Mentale Veerkracht

Succesvol sturen op mentale veerkracht betekent aandacht hebben voor de waarde van werken en prestaties. Zowel vanuit de medewerker als vanuit de leidinggevende. De dialoog tussen leiding en medewerker is de kern van de aanpak. Daar hoort het begrip ‘veeleisend helpen’ bij, met als doel dat leidinggevenden hun medewerkers kunnen stimuleren om actief aan de slag te gaan met mentale veerkracht. Het programma voor leidinggevenden bestaat uit een workshop en intervisiebijeenkomsten.

Individuele training Mentale Veerkracht

Deze training ondersteunt medewerkers om actief aan de slag te gaan met hun mentale fitheid. Wij laten deelnemers zien hoe ze grip op hun leven en werk houden. Hoe ze gezond en vitaal blijven door in hun kracht te zitten. Zo versterken ze het vermogen om snel te herstellen na stress of tegenslag en houden ze de regie over hun eigen inzetbaarheid. Het programma bestaat uit een training, drie intervisiebijeenkomsten en eHealth-modules.

Het inzetbaarheidsatelier

Het atelier ondersteunt werknemers om zelf te werken aan mentale en gedragsmatige fitheid. Deelnemers leren actief te worden in het behouden of opnieuw verwerven van werkplezier. Ze zijn deelnemer én regisseur. Thema’s die aan bod komen zijn flexibiliteit en  verandervermogen, loslaten van (rol)patronen, initiatief nemen en samenwerken, omgaan met verschillen en conflicten, grenzen herkennen en bespreken. De kracht van het atelier is dat de deelnemers vooral van elkaar leren.

Mentale vitaliteitscoaching

Samen met een mental coach brengt een medewerker zijn mentale vitaliteit in kaart. Hij of zij krijgt inzicht in welke energiebronnen een positieve of negatieve bijdrage leveren aan zijn of haar vitaliteit. De coach gaat in dit gesprek op zoek naar de motivatie om te veranderen. Met een persoonlijk plan met concrete doelen en acties als resultaat. Coaching gedurende drie tot zes maanden zorgt voor het bereiken van zijn of haar doelen.

Direct aan de slag?

Neem contact op met Teunie Louman via (088) 27 26 150.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee