weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Grip op Derde Spoor WGA

Voor werkgevers, die verantwoordelijk zijn voor de kosten van de WGA-uitkering, is de begeleiding van (ex-) werknemers een speerpunt.

Arbo Unie helpt u met de juiste aanpak om zieke (ex-) werknemers te activeren naar inzetbaarheid en de mate van arbeidsongeschiktheid te verbeteren. Met als doel uw schadelast zo laag mogelijk te maken.

Derde Spoor WGA

Als werkgever betaal je geen premies voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA), maar draag je wel de kosten van de WGA-uitkering voor de (ex)-werknemer en de bijbehorende kosten voor de begeleiding. Deze uitkering wordt via premies aan de werkgever toegerekend voor een periode van maximaal 10 jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de instroom in de WGA vanuit de organisatie. Logisch dus dat je als werkgever arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen.

Goede begeleiding loont

Arbo Unie ondersteunt met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding en activering van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers - ook als zij inmiddels uit dienst zijn. Belangrijk uitgangspunt is een tijdige signalering van veranderingen in benutbare mogelijkheden. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de doorbetaling van de WGA uitkering.

Inzet van Grip op Derde Spoor werkt als volgt:

  • een arbeidsdeskundige beoordeelt twee keer per jaar of er verandering is in de benutbare mogelijkheden van de zieke ex-werknemer;
  • bij verandering in benutbare mogelijkheden en mogelijke consequenties voor arbeidsongeschiktheid stelt de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel op;
  • aanvraag van een herbeoordeling door de werkgever;
  • voor tijdelijke volledig arbeidsongeschikten wordt een keer per jaar een inzetbaarheidsprofiel opgesteld.

Wij gaan uw schadelast beperken

We beperken uw schade door WGA-uitkeringen bij (ex-) medewerkers tot een minimum.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee