weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Grip op Derde Spoor Ziektewet

Als werkgever wil je de kosten van loondoorbetaling of premies zo laag mogelijk te houden.

Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kun je veel geld besparen. Arbo Unie zet de juiste verzuimbegeleiding in om zieke (ex) werknemers te activeren naar herstel.

Derde spoor Ziektewet

Werkgever zijn voor de Ziektewet, betekent dat je tijdens de eerste twee ziektejaren het risico draagt voor ex-werknemers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Je bepaalt en betaalt de uitkering en biedt verzuimbegeleiding voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uit dienst gaan ziek worden. Logisch dus dat je als werkgever langdurig verzuim wilt voorkomen.

Ontzorgen

Met Grip op Derde Spoor Ziektewet ondersteunt Arbo Unie je met kennis en ervaring van verzuimreductie en schadelastbeperking. Gericht op de begeleiding van zieke ex-werknemers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na uitdiensttreding. Met als doel om het (langdurig) verzuim van medewerkers te beperken en de schadelast tot een minimum te beperken.

Grip op Derde Spoor Ziektewet van Arbo Unie bestaat uit:

  • inzet van een vast team van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen;
  • een spreekuur met de bedrijfsarts elke 6 weken;
  • een arbeidsdeskundig onderzoek in week 26;

Het begeleidingstraject eindigt wanneer de ex-medewerker is hersteld.

Schadelast beperken

Door invloed uit te oefenen op het ziekteproces van ex-werknemers gaan we geld besparen. Met regelmatige contactmomenten, zodat we tijdig signaleren wanneer de ex-medewerker weer benutbare mogelijkheden heeft en de verantwoordelijkheid voor de ZW-uitkering kan vervallen. 
Arbo Unie heeft de kennis en ervaring om je daarmee te helpen. Wij gaan samen aan de slag om de schade aan loondoorbetaling ziektewet bij ex-medewerkers tot een minimum te beperken.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee