weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Grip op lang verzuim met dossieranalyse

Er is voor werkgevers winst te behalen in een strakke procesvoering Wet Verbetering Poortwachter. Hiermee kun je de schadelast van verzuim flink terugdringen.

Met Grip op lang verzuim, dossieranalyse, bieden wij je een effectief instrument om de kosten van langdurig verzuim te verminderen. Hiermee kun je loonsancties voorkomen, de hoogte van premies beïnvloeden of de periode van loondoorbetaling verkorten.

Terugdringen schadelast

Onvoldoende aandacht voor lastige dossiers kan leiden tot onvoorziene risico’s. Het is daarom  zaak om langlopende verzuimdossiers tijdig te laten beoordelen door een specialist. Zijn dossiers eenmaal beland bij het UWV, dan heb je als werkgever namelijk geen invloed meer op de schadelast, terwijl de premies wél stijgen. Met een bedrijfsbrede dossieranalyse signaleren we de risico’s vroegtijdig en helpen deze te repareren en te voorkomen.

Objectief oordeel

Tijdens de uitvoering van Grip op lang verzuim lopen we een aantal dossiers (langdurig verzuim) na met de focus op schadelastbeperking, zowel op proces als inhoud (niet medisch). We toetsen daarbij op criteria van het UWV en verzekeraar, kijken naar arbeidsmarkt, financiële aspecten (meebetalen verzekeraar aan interventies, ontdubbeling kosten, etc.) en geven een objectief oordeel van het gehele dossier.

Resultaat:

  • Vastgelopen re-integratietrajecten komen weer in beweging door een frisse kijk op langlopende dossiers.
  • Kritische beoordeling voorkomt loonsancties en het verkort de loondoorbetalingsverplichting.
  • Gemiste kansen op financieel voordeel (zoals dubbeling van kosten) worden zichtbaar en gerepareerd.
  • Grip op lang verzuim geeft zicht op de kwaliteit van uw verzuimdossiers, inzet interventies en of u mogelijke financiële voordelen (subsidies/verzekeraar) benut.

Samen aan de slag

Kortom: Grip op lang verzuim met dossieranalyse levert een overall beoordeling en advies op organisatieniveau, met een concreet overzicht van maatregelen die uw schadelast beperken.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee