weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Prestatie- management

Hoe houd je de balans in je leven, hoe verbeter je je (team)prestaties en hoe houd je plezier in je werk. Dat is de focus bij prestatiemanagement. Arbo Unie biedt trainingen aan leidinggevenden om effectief de dialoog over optimale inzetbaarheid aan te gaan met medewerkers. Ook leren wij teams hoe zij mentaal weerbaarder kunnen worden en hun ‘coping-strategieën’ kunnen versterken. Medewerkers kunnen met een mental coach kijken hoe zij de eigen prestaties kunnen verbeteren. Hierna een greep uit ons aanbod:

Programma Goed Bezig

Hoe leg je de basis voor het implementeren van veranderingen in je organisatie? Hoe bevorder je het probleemoplossend vermogen binnen teams? Het programma

Goed Bezig helpt teams om beter samen te werken en beter te presteren. Zo kun je samen stappen maken om de resultaten van de organisatie te verbeteren.

Goed Bezig richt zich op vier succesbepalende thema’s: perspectief, verbinding, autonomie en groei. In onze aanpak is reflectie een wezenlijk onderdeel. Ben je zelf goed bezig en is je team op de juiste manier aan de slag? Het programma maakt zichtbaar wat er onder de oppervlakte leeft. Brengt het gesprek op gang en maakt de weg vrij om met het team in actie te komen.

Programmaopzet

Een team doorloopt het programma in ongeveer tien weken. Het bestaat uit drie teambijeenkomsten, die we ondersteunen met het gebruik van de app Goed Bezig.

Hoe werkt dat? In de Goed Bezig-app geven medewerkers elke werkdag een cijfer en vullen ze in wat er goed en minder goed gaat. Daarnaast legt de app ook stellingen voor over de eigen rol, het team, de organisatie en het eigen welbevinden. Zo reflecteren medewerkers dagelijks op hun eigen inzet en het resultaat daarvan. De resultaten vormen het vertrekpunt voor teambijeenkomsten onder leiding van een consultant. Het levert direct verandering en resultaat op.

Onze consultant helpt de leidinggevende om de verbinding met en binnen het team te versterken, om zijn/haar rol als coachende leidinggevende te pakken. Om bij te dragen aan een vruchtbare samenwerking in het team en proactief handelen. Zo ontstaat beweging in de richting van succes. Voor individuele medewerkers, teams en de organisatie als geheel.

Programma Goed Bezig is een dienst van Arbo Unie en dochter Fysergo.

Mental Performance Coach

Voor medewerkers die zelf aan de slag willen, is er de Mental Performance Coach. Samen breng je mentale thema’s in kaart en krijg je zicht op welke energiebronnen een positieve of negatieve bijdrage leveren aan de prestaties. De coach gaat op zoek naar de motivatie om te veranderen in bijvoorbeeld positief denken, persoonlijk leiderschap of de werk-privé balans. In het persoonlijke plan ligt de focus op het vergroten van de persoonlijke mentale energie.

Direct aan de slag?

Neem contact op met Anita Koops via 06 5250 0633 of Martin Bos via 06 5250 0322.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee