weer aan de slag

Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is werk een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Met hun collega’s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat ze, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet kunnen werken. Logisch dat ze dan weer zo snel mogelijk aan de slag willen.

Plegt-Vos Bouwgroep

Psychologische hulp - Intake

Een derde van het ziekteverzuim is het gevolg van stress en het aantal werknemers met psychische klachten neemt ieder jaar toe. Welke aanpak werkt voor medewerkers het beste, zorgt voor versnelde werkhervatting en voorkomt verdere uitval?

Een uitgebreide intake leidt tot een doeltreffend advies.

Intake bepaalt het juiste zorgpad

Met ingang van 1 januari 2014 is de inrichting van de GGZ ingrijpend veranderd. De eerste- en tweedelijnshulp is vervangen door een brede Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De Gespecialiseerde GGZ is alleen bedoeld voor cliënten met ernstige en complexe psychische stoornissen. Binnen de Basis GGZ biedt Arbo Unie een kort, middellang en een intensief zorgtraject voor uw medewerkers. Die helpen bij de één verzuim te voorkomen, bij de ander terugkeer op de werkvloer te bespoedigen. Met een uitgebreide intake bepalen we welk traject het beste bij iemand past.

Gecombineerde aanpak

De intake bestaat uit een uitgebreid gesprek met een psycholoog. Cliënten vullen van tevoren twee online vragenlijsten in, zodat de psycholoog direct kan inzoomen op de relevante onderdelen. De psycholoog stelt daarbij vast wat de aard en ernst van de klachten is, of er een vermoeden is van een DSM-benoemde stoornis, en brengt onder meer in kaart wat de impact van de klachten is op het dagelijks functioneren en hoe complex en risicovol de problematiek is. Op basis daarvan brengt de psycholoog advies uit aan de werkgever en bedrijfsarts over het eventuele vervolgtraject.

Deskundig advies

De bijdrage voor het intakegesprek komt voor rekening van de werkgever en bedraagt 204,- euro inclusief terugkoppeling. Voor cliënten heeft dit het voordeel dat ze goed gescreend worden zonder hun eigen risico te hoeven aanspreken. Bovendien worden ze snel gezien, zonder dat er al een medische verwijzing nodig is. En krijgt de bedrijfsarts deskundig advies, dat de keuze tussen Basis of Gespecialiseerde GGZ vergemakkelijkt en hem helpt de cliënt door te verwijzen naar het korte, middellange of intensieve zorgpad. Zie daarvoor onze product leaflet ‘Psychologische hulp: interventiepakketten’.

Regie op Inzetbaarheid

Banner Regie op inzetbaarheid Samen

Arbo Unie biedt oplossingen voor de aanpak van verzuim en het verhogen van de inzetbaarheid, die perfect aansluiten bij jouw type organisatie.

Klik hier om de verzuimoplossingen te bekijken. Wil je een vrijblijvend advies? Stuur dan deze aanvraag direct in. Wij gaan graag met je aan de slag.

 

In.zicht

banner inzicht 224

 


Op een nieuwe manier met
verzuim omgaan.

Lees meer

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee