Tips voor Optimaal Werken

Optimaal werken smal

Zo pak je dat aan

Wat heb je als werkgever of leidinggevende van je mensen nodig om je doelen voor de komende jaren te realiseren? Wat hebben zij van jou nodig? Hoe kun je met elkaar het werk optimaal vormgeven en de beste resultaten behalen?

Zes tips die je helpen de juiste stappen te zetten.

tip 1

Waar wil je met je organisatie naartoe? En wat heb je ervoor nodig om daarin succesvol te zijn. Start met het gezamenlijk formuleren van een concreet en helder doel. Bespreek met elkaar wat je over twee tot vijf jaar wilt bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van klant- en/of medewerkerstevredenheid, procesverbetering, innovatie of inzetbaarheid.

tip 2

Laat teams zelf uitwerken hoe zij bijdragen aan het bereiken van dat doel. Werk elk benoemd doel verder uit en brainstorm bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg over de aanpak. Zoek daarin naar aspecten die de klanttevredenheid beïnvloeden, zoals reactiesnelheid, kwaliteit van de dienstverlening, vriendelijkheid van de medewerkers en verzorgde schone ruimtes in het gebouw.

tip 3

Is de uitwerking per team helder en zijn de verbeterpunten benoemd? Kijk dan welke ontwikkeling je medewerkers nodig hebben om maximaal bij te dragen aan het bereiken van het doel. Zoals samen veranderingen doorvoeren in de manier van werken en deze ontwikkelingen bespreken in het functioneringsgesprek. Denk ook aan het ‘ophalen’ van 360 graden-feedback. 
Voor elke functie betekent een ‘doel op organisatieniveau’ in de dagelijkse praktijk iets anders. De medewerker moet elk concreet doel direct kunnen beïnvloeden, want dat motiveert! Zijn er externe factoren die het behalen van de doelstelling belemmeren, dan kan het doel een averechts effect hebben. Externe obstakels kunnen leiden tot frustratie en distantie.

tip 4

Geef medewerkers de verantwoordelijkheid én de kans hun eigen keuzes te maken. En de gelegenheid om eigenaarschap te tonen. Laat medewerkers bijvoorbeeld na een brainstorm zelf een keuze maken uit de concrete en meetbare doelstellingen. Zo krijg je commitment en motiveer je hen. Je zult zien dat medewerkers zelfstandig aan de slag gaan en zich steeds meer ‘eigenaar’ voelen.

tip 5

Geef een team de ruimte om een maximale prestatie te leveren. Reik ze het juiste gereedschap aan. Ondersteun en coach ze bij het hanteren van dat gereedschap. Faciliteer medewerkers die hun doelen hebben gekozen en willen nastreven. Ondersteun ze via coaching, training, feedback en praktische middelen. Heb ondertussen oog voor hun mentale veerkracht, want veranderen gaat niet iedereen even makkelijk af.

Tip 6

Heb als verantwoordelijk manager het lef leiding en sturing te geven aan het gewenste eigenaarschap van de medewerkers. Stuur vooral op gedrag van medewerkers en veel minder op inhoud. Laat de inhoud vooral van medewerkers zelf komen. Dan is succes binnen handbereik.

Investeren loont

Investeren in Optimaal Werken vergroot de productiviteit, de continuïteit en de concurrentiekracht van je organisatie. Het versterkt bij medewerkers het vertrouwen in eigen kunnen, wijzen diverse onderzoeken uit. Wij zien dit ook dagelijks in de praktijk bij onze opdrachtgevers. Medewerkers zijn waardevol voor de organisatie als ze gezond en fit zijn, zich op hun plek voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Aan de slag

Voor de professionals van Arbo Unie staat de gezondheid en het succes van organisaties op de eerste plaats. Wij kennen de praktijk en weten wat er speelt. Als enige partij in Nederland hebben wij specialistische kennis op alle relevante gebieden zelf in huis. Dat maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk, die jouw organisatie – ook als het gaat om Optimaal Werken – aantoonbaar op voorsprong zet. Met een integrale aanpak helpen wij je visie en beleid rondom Optimaal Werken te formuleren en samen met leidinggevenden en medewerkers om te zetten in actie en aantoonbaar resultaat. Wij gaan graag met je aan de slag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs

Anja Gielen                          anja.gielen@arbounie.nl

Jan van den Hoogen            jan.van.den.hoogen@fysergo.nl

Anita Koops                         anita.koops@arbounie.nl

Jeroen Stoffelsen                 jeroen.stoffelsen@arbounie.nl

Mariëlle Compagnen            marielle.compagnen@arbounie.nl

Download

Lees tips

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee