1. Lid raad van commissarissen

Gezocht: Lid Raad van Commissarissen

In het kader van onze strategische agenda zijn we op zoek naar een nieuw lid Raad van Commissarissen met het profiel digitalisering en innovatie.

De huidige RvC is een goed samenwerkend orgaan, waarin open, feitelijk en inhoudelijk gesproken wordt. 

De RvC kent een remuneratiecommissie. De leden van de commissie zijn afkomstig uit de RvC. 

Voor de thans vacante positie lid RvC met portefeuille digitalisering en innovatie, tevens beoogd voorzitter remuneratiecommissie, betekent dat onder meer dat we zoeken naar een toezichthouder die inspireert, de RvB en directie uitdagen en ‘de nieuwe wereld‘ binnen brengt. Uiteraard is kennis van IT en de ontwikkelingen daarvan in zijn algemeenheid van groot belang. Ervaring in het succesvol doorvoeren van IT-transities en digitale (r)evoluties is hierbij nadrukkelijk van belang. 

Hij/zij weet hoe een organisatie gebouwd wordt waarin data, en bijvoorbeeld daarop gebaseerde Artificial Intelligence, op technisch geavanceerde wijze ontsloten kan worden; en die daarnaast begrijpt hoe dit in schaalbare businessmodellen vertaald kan worden. 

De voorkeur gaat uit naar een commissaris met ervaring als verantwoordelijk bestuurder of ervaring in vergelijkbare directiefuncties dan wel divisiemanagementposities (ervaring als CIO/COO of digital officer is een pre). Het betreffende relevante werkterrein van de nieuw aan te trekken commissaris kan liggen binnen corporates dan wel binnen het wetenschappelijk veld, retail sector, verzekeringsbranche, GGZ sector of bij leefstijlondernemers.

Meer in het bijzonder beschikt de nieuw aan te trekken commissaris over de volgende kwaliteiten/competenties:

Bestuur en Toezicht

De aandelen van Arbo Unie worden gehouden door Stichting Arbo Unie Nederland. 

Het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en heeft als taken: 

Arbo Unie (de ‘B.V.’) kent een duaal bestuur, bestaande uit een Chief Health Officer (CHO) en een Chief Operating Officer (COO). 

Iedere bestuurder heeft een eigen expertise en verantwoordelijkheid. De CHO (Willem van Rhenen) heeft als primaire focus de kwaliteit en ontwikkeling van de (primaire) dienstverlening. De COO (Lisette van Breugel) is verantwoordelijk voor de businessunits en stafafdelingen. 

Het bestuur heeft gezamenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid om de strategische doelen van Arbo Unie te realiseren.

Op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van Arbo Unie wordt toezicht gehouden door de RvC. De RvC houdt toezicht op het algemene beleid in relatie tot de statutaire doelstelling.

De RvC brengt eveneens kennis, deskundigheid en relevante contacten in. Daarnaast zijn de commissarissen beschikbaar voor advies. De leden van de Raad van Bestuur (RvB) worden voorgedragen en benoemd door de RvC. Ook de remuneratie van de directieleden wordt door de commissarissen verzorgd. De leden van de RvC worden voorgedragen door de RvC zelf. De aandeelhoudersvergadering is verantwoordelijk voor de benoeming van de commissarissen.

Reageren

De werving is uitbesteed aan The Executive Network. Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen via e-mail: anitacoremans@executivenetwork.nl.

Sluitingsdatum: 26 december 2019.

Over Arbo Unie

Arbo Unie is een landelijk opererende dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid. Gericht op preventie en verzuim, zoals het versterken van inzetbaarheid van medewerkers en het herstel bij ziekte. Mensen een leven lang optimaal laten werken. Veilig, gezond en productief, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Dat is waar Arbo Unie voor staat. 

Arbo Unie bestaat uit een team van ruim 800 gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg. Zij vormen de partner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid van mensen. 

Met een sterke focus op preventie, een multidisciplinaire aanpak en een breed dienstenaanbod. Landelijk opererend, maar dankzij sterke regionale binding toch altijd persoonlijk en dichtbij. Arbo Unie werkt voor ruim 1,2 miljoen werkenden bij meer dan 12.000 organisaties.

De kernwaarden van Arbo Unie zijn:

Arbo Unie heeft dochterbedrijven op specifieke gebieden. BeLife biedt eerstelijns revalidatieprogramma’s voor mensen met bijvoorbeeld chronische pijn of obesitas. Port Health Centre levert medische diensten voor Rotterdamse havenbedrijven, inclusief huisartsenpraktijk. Het Expertise Centrum Toxische Stoffen is opgericht met het doel om organisaties en werknemers te adviseren over werken met gevaarlijke stoffen. Verbanen biedt re-integratie tweede spoor en outplacement aan. Tevens biedt Verbanen loopbaanadvies aan.

Waar Arbo Unie vooral gericht is op grote bedrijven, richt dochterbedrijf mkbasics.nl zich op het midden- en kleinbedrijf.

Marktontwikkelingen

Arbo Unie is actief in elke branche in Nederland. Van de zorg tot de overheid. Van bouw tot de chemische industrie. Door het actief zijn in deze veelheid van branches is Arbo Unie in staat tijdig en regelmatig trends in de bedrijfsgezondheidszorg te signaleren en daar actief op te sturen. 

Zo is er sprake van een toename van het aantal chronisch zieke medewerkers en tegelijkertijd een afname van het aantal bedrijfsartsen. Ook speelt een toename van verbeterde inzichten in de mate waarin leefstijl impact heeft op gezondheid een steeds grotere rol. Daarnaast zien we ontwikkelingen op het gebied van meer eigen-regie op diverse terreinen (o.a. preventie door bodyscan). 

Arbo Unie ziet zich derhalve voor grote uitdagingen gesteld om te anticiperen op al deze ontwikkelingen. Om de beste Nederlandse arbodienst te blijven formuleert Arbo Unie momenteel haar strategie voor de toekomst waarin naast de ‘reguliere’ dienstverlening digitalisering een voorname rol gaat spelen. Mens en digitale applicaties zullen elkaar steeds meer aanvullen. Daarmee spelen we in op de wens van branches/werkgevers die bepaalde zaken liever geautomatiseerd doen en tegelijkertijd blijft Arbo Unie in staat ook de niet-digitaal vaardige mensen optimaal te bedienen. 

In dat kader gaan we (naast de bestaande) nieuwe strategische en duurzame samenwerkingspartners zoeken. 

Geschiedenis Arbo Unie

Bedrijfsgeneeskunde bestaat al sinds de Egyptenaren letselschade van slaven in de steengroeves probeerden te beperken. In de eeuwen hierna vervulden leger- en scheepsartsen vergelijkbare functies. In de 19e eeuw besloten steeds meer mensen in de nieuwe industriële centra te gaan werken waar geen regels waren en slechte arbeidsomstandigheden. Fabrieksartsen waren dus nodig. De geschiedenis van Arbo Unie B.V. (Arbo Unie) gaat terug tot begin 1900.

De onderneming Stork in Twente en scheepswerf De Schelde in Zeeland stelden als eersten een fabrieksarts aan. Veel andere bedrijven volgden hun voorbeeld en zo ontstonden de eerste medische diensten binnen bedrijven. Deze afdelingen werden later omgevormd tot afdelingen bedrijfsgeneeskunde die via opeenvolgende fusies onderdeel werden van Arbo Unie. De ruim 100 jaar ervaring die Arbo Unie in de bedrijfsgezondheidszorg heeft, maakt dat klanten vanuit veel expertise en kennis het beste resultaat wordt geboden.