Sneltesten verloop-1440x420px

Sneltesten: bied je medewerkers een veilige werk- omgeving

 

Bekijk de video's

Preventief testen medewerkers zonder klachten

Is het binnen jouw organisatie van belang om mensen op locatie aan het werk te houden? Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden.

Preventief testen is gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is. Of heb je een kwalitatief certificaat nodig van een negatieve testuitslag om voor werk naar het buitenland te reizen. Onze bedrijfsartsen kunnen meedenken en goed adviseren als er vragen zijn van medewerkers. 

Locaties en kosten

Je hebt de mogelijkheid om medewerkers preventief te testen op 22 locaties in Nederland. We doen dit met de Abbott antigeen sneltest. Kunnen je medewerkers niet naar onze locatie komen? Er staat een speciaal mobiel testteam beschikbaar of we kunnen de afspraken maken om bij jou op locatie te testen. Onze bedrijfsarts neemt bij een positieve testuitslag altijd contact op met je medewerker. De bedrijfsarts is vaak goed op de hoogte van de situatie binnen je organisatie en kan goed meedenken en adviseren. 

Gereduceerd tarief

Arbo Unie biedt de antigeen sneltesten aan tegen een sterk gereduceerd tarief tot wel 25 euro per persoon bij meer dan 250 medewerkers. In dit tarief per persoon is ook een korting van 20 euro verwerkt per uitgevoerde preventieve sneltest. Dit bedrag wordt namelijk vergoed door het Ministerie van VWS als je voldoet aan de hierna genoemde voorwaarden. 

Voor kleinere aantallen gelden de volgende tarieven per persoon: 35 euro bij < 50 mdw in één keer; 30 euro bij 50-250 mdw. Bij sneltesten op locatie gelden de volgende tarieven per persoon: 45 euro <50 mdw in één keer (minimaal 25 testen) 40 euro; 30 euro >250 mdw. 

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief, dat Arbo Unie al in mindering heeft gebracht op bovenstaande tarieven, dien je te verklaren dat: 

  • opdrachtgever uit monde van { naam verantwoordelijk manager } aan Arbo Unie vraagt de antigeen sneltest uit te voeren in samenwerking met 
    Covid Test Nederland
  • de te testen werknemers niet thuis kunnen werken vanwege de aard van hun werkzaamheden en -buiten hun schuld- lastig 1,5 meter afstand 
    kunnen houden.
 
 

Meteen doen

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen of heb je vragen?

Sneltest locaties

Je medewerkers laten testen kan op verschillende locaties in Nederland

Bekijk de video's

Corona sneltest

Sneltest

Sneltest i.c.m. PCR-test

Sneltest icm pcr-test

 

Testen bij klachten of na bron- en contactonderzoek

Voor het testen van medewerkers die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek is eventueel een vergoeding vanuit de FAST LANE regeling van de overheid mogelijk. Of we u hier ondersteuning in kunnen bieden, hangt af van de aard van de werkzaamheden en de omvang van het aantal te testen medewerkers. We verkennen met u graag de mogelijkheden. Medewerkers met klachten kunnen zich laten testen via de plaatselijke GGD. 

Meer informatie

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen of heb je vragen? Stuur een e-mail naar: sneltesten@arbounie.nl. We bieden deze dienstverlening aan in samenwerking met onze betrouwbare Partner: Covid Test Nederland. Kijk voor alle algemene regels en adviezen op de website van de Rijksoverheid.