1. Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over het coronavirus

De veel gestelde vragen op deze website zijn gemaakt door Arbo Unie. Raadpleeg altijd de websites van RIVM of Rijksoverheid voor de actuele situatie. Staat je vraag hier niet tussen of zijn er nog andere vragen? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen Arbo Unie. Je kunt aan dit document en de vragen op deze website geen rechten ontlenen.

Verzuim

Door de huidige omstandigheden wil ik voor mijn medewerker geen deelherstel doorvoeren. Is dat mogelijk?
Als de bedrijfsarts heeft geadviseerd dat je medewerker weer het werk moet hervatten, dan moet je deelherstel doorvoeren. Je kunt in het plan van aanpak wel noteren wat wel en niet mogelijk is om op te pakken. 
Hoe ga ik om met lopende en nieuwe (re-integratie)trajecten?
Onze bedrijfsartsen zijn actief en blijven jou en je medewerkers dus ook advies geven rondom de re-integratie. Mocht het, door alle coronamaatregelen, niet lukken voor medewerkers het (re-integratie)traject uit te voeren, overleg dan met de bedrijfsarts welke mogelijkheden er wel zijn. 
Hoe gaat de ziekmelding in deze tijd in zijn werk?

Er is niets gewijzigd. Een ziekmelding behandelen we volgens de normale werkwijze en houden ons aan de professionele richtlijnen en de Wet verbetering poortwachter. Blijf een verzuimmelding op tijd aan ons doorgeven.

Verzuim en coronavirus

Mijn medewerker heeft verkoudheidsklachten, moet hij zich ziek melden?
Verkoudheid is doorgaans geen reden tot ziekmelden. Maar je medewerker moet volgens de maatregelen van de overheid thuisblijven. Is thuiswerken niet mogelijk, bekijk dan welke oplossingen er zijn. 
Mijn medewerker meldt zich ziek. Mag ik vragen of hij besmet is met het coronavirus?
Je mag je medewerkers niet vragen of ze corona hebben. Naar alle waarschijnlijkheid zal je medewerker zelf spontaan aangeven dat hij besmet is. Dit mag je NIET vastleggen. 
De huisgenoten van mijn medewerker zijn besmet met het coronavirus. Wat kan ik doen?
Zorg dat je medewerker volgens de maatregelen van de overheid thuisblijft (voor cruciale beroepen kan ene uitzondering gelden). Moet hij de zorg van de huisgenoten op zich nemen dan is thuiswerken wellicht niet altijd mogelijk. De Wet arbeid en zorg bepaalt dat je medewerker recht heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Bekijk deze regeling en de jullie geldende cao voorwaarden voor eventuele aanvullende regelingen. 
Mijn medewerker is besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

Volgens de maatregelen van de overheid moet je medewerker thuisblijven. Je medewerker mag pas weer terug komen naar werk als hij (en eventuele gezinsleden) 24 uur klachtenvrij zijn. 

Is je medewerker recent op de werkplek geweest:

 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken (o.a. toetsenbord, deurknoppen, trapleuningen, liftknoppen) met reguliere schoonmaakmiddelen.
 • Zorg dat de ruimte(s) waar je medewerker gewerkt heeft, zorgvuldig een half uur geventileerd worden.
 • Breng in kaart met wie de besmette medewerker nauw contact heeft gehad. Fysiek en langdurig (meer dan 15 minuten). Houd wel rekening met de privacy van je besmette medewerker.
 • Informeer je medewerkers dat er sprake is van een besmetting (anoniem) en zorg dat ze op de hoogte zijn van: wat ze moeten doen bij klachten en de maatregelen die genomen zijn.

Heeft je medewerker geen of milde klachten, dan kan hij thuiswerken.  Is thuiswerken niet mogelijk, bekijk dan welke oplossingen er zijn. Heeft je medewerker klachten en kan deze daardoor niet werken, meld hem of haar dan wel ziek. 

De GGD heeft mijn medewerker verplicht om in quarantaine te gaan. Maar hij is niet ziek. Wat moet ik doen?
Je medewerker kan in deze situatie thuiswerken. Is thuiswerken niet mogelijk, bekijk dan welke oplossingen er zijn.  
Mijn medewerker wil thuisblijven, maar kan thuis niet werken. Wat kan ik doen?
Bespreek de zorgen van je medewerker. Indien nodig kun je de medewerker een mentaal consult aanbieden met een Bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog om deze zorgen te bespreken. In overleg kun je dan samen zoeken naar de beste oplossing. Ook is een preventief consult bij de bedrijfsarts mogelijk.

Testen van coronavirus

Ik heb gehoord dat Arbodiensten een rol spelen bij het testen op het Coronavirus. Kan ik daar gebruik van maken?
Ja, Arbo Unie ondersteunt bij een eenduidige werkwijze voor zorgorganisaties bij het aanvragen van een test bij een van de GGD-en in ons land. Ze testen daarbij op de aanwezigheid van het coronavirus. We verzorgen het aanmelden voor de testen op corona, bewaken de follow-up, ontvangen de uitslagen van de GGD en bespreken de uitslagen met de medewerkers. Heeft jouw organisatie zorgmedewerkers, dan kunt u hier een test aanvragen. Arbo Unie voert dus zelf geen testen uit.
Kunnen mijn medewerkers getest worden op immuniteit?

Wij bieden op dit moment geen testen aan waarbij gekeken wordt of iemand besmet is geweest met Covid-19 en antistoffen hiervoor heeft aangemaakt. Het RIVM stelt nog steeds dat de hiervoor beschikbare testen onvoldoende betrouwbaar zijn om op individueel niveau een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Omdat de foutmarge in de huidige beschikbare testen te groot is, zouden uw medewerkers wellicht onterecht als positief of negatief getest kunnen worden.

Ik wil mijn medewerkers preventief testen. Mag dat?
Nee, in verband met de privacywetgeving mogen werkgevers hun medewerkers op dit moment niet preventief testen op corona. Alleen voor de werkgevers en medewerkers in de zorg is een uitzondering gemaakt.
Kan ik mijn medewerkers individueel screenen op temperatuur of met vragenlijsten?
Nee, vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je niet screenen op het coronavirus. Zorg dus voor goede voorlichting en duidelijke instructies van de maatregelen en communiceer deze met je medewerkers. 

Preventie

Wat is de rol van de bedrijfsarts?
Onze bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan samen met het multidisciplinair team adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus, wel een rol bij het testen op het virus (zie testen van coronavirus). 
Mijn medewerker is zwanger. Moet ik iets doen?
Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Mocht een zwangere vrouw besmet worden en is beademing noodzakelijk, dan de beademing op buikligging bij gevorderde zwangerschappen mogelijk een probleem vormen.
Wie behoren er tot de groep werknemers met een kwetsbare gezondheid?

Medewerkers met een kwetsbare gezondheid hebben een verhoogd risico op een ernstiger ziektebeeld bij een besmetting met het coronavirus. 

Onder deze groep vallen (volgens definitie RIVM):

 • Mensen van 70 jaar en ouder.
 • Mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie.

Kwetsbare medewerkers hoeven geen medische informatie met de organisatie te delen, omdat het vertrouwelijke informatie is. Onze bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en kan de gezondheidstoestand van en het risico van je medewerker inschatten. Je kunt dus de bedrijfsarts het beste om advies vragen voor maatregelen en omgang met kwetsbare medewerkers binnen je organisatie. Je kunt er ook voor kiezen om kwetsbare personen contact op te laten nemen met de bedrijfsarts voor overleg of een preventief consult.

Welke maatregelen moet ik nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

1. De belangrijkste algemene maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de hygiënemaatregelen: 

 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig.
 • Houd minimaal 1,5 m afstand.

Bekijk ook de infographic voor alle maatregelen en de poster voor specifieke handhygiëne. 

2.  Zorg voor social distancing. Verminder het contact met anderen zoveel mogelijk door thuis te werken.  

3. Passende maatregelen. Als thuiswerken niet mogelijk is, zorg dan voor passende maatregelen:

 • Voorkom aanraking en schud geen handen.
 • Zorg dat je medewerkers op een afstand van 1,5 meter van elkaar kunnen blijven.
 • Beperk bijeenkomsten in tijd, frequentie en aantal of plan in de vorm van videoconferencing, online of telefonisch.
 • Werk op afstand binnen het pand, met voorkeur in verschillende ruimtes.
 • Spreid werktijden/openingstijden en pauzes.
 • Zorg voor zo min mogelijk reisbewegingen.
 • Gebruik de lift met 1 persoon per keer, stimuleer traplopen.
 • Blijf alle ruimtes waar gewerkt wordt goed ventileren en schoon houden.

Zorg ervoor dat je medewerkers, klanten en bezoekers goed op de hoogte zijn van alle maatregelen.

Reizen

Mogen mijn medewerkers naar het buitenland reizen?

De overheid raadt alle internationale reizen af. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan in de transportsector en goederenvervoer. 

Houd er rekening mee, dat de omstandigheden in een land snel kunnen veranderen. De overheid verleent bijzondere bijstand in het buitenland voor alle Nederlanders. Laat medewerkers die terugkeren uit het buitenland gedurende 14 dagen na thuiskomst preventief thuiswerken. 

Zijn er medewerkers van je organisatie in het buitenland of moeten ze een noodzakelijke reis maken, houd dan rekening met:

 • Is er echte noodzaak dat je medewerkers moeten reizen.
 • Houd rekening met het feit dat grenzen ad hoc kunnen worden gesloten, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/reizen-buitenland
 • Houd contact met medewerkers die in het buitenland zijn of zijn geweest.
 • Laat je medewerkers extra zorg besteden aan goede hygiëne en voorkom dat ze in het buitenland zonder hygiëneproducten komen te zitten.
 • Wees alert op onvoldoende beschikbaarheid van medische voorzieningen in het buitenland.

Feiten over het virus

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).
Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en luchtwegklachten.
Hoe besmettelijk is het virus?
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Algemeen

Ik heb een andere vraag / Mijn vraag staat hier niet tussen

Heb je vragen over de gezondheid van je medewerkers of maatregelen die je wil nemen? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Arbo Unie of mail je vraag naar: informatie@arbounie.nl.

 

Wil je een sterke organisatie in coronatijd?

Wij helpen je graag met onze online diensten voor leidinggevenden, medewerkers en sleutelfiguren.