1. Ahold is toe aan de volgende stap inzetbaarheid en preventie

Ahold is toe aan de volgende stap: inzetbaarheid en preventie

Ahold heeft duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staan. Daarbij verschuift de nadruk steeds meer van begeleiding bij verzuim en re-integratie naar preventie.

Waar het om bedrijfsgezondheidszorg gaat, staat Ahold altijd open voor vernieuwing. Zo omarmde de organisatie al vroeg het eigenregiemodel. “Leidinggevenden zijn bij ons verantwoordelijk voor de resultaten van hun team of afdeling én voor alles wat met personeel en organisatie te maken heeft”, aldus Steven Verbeek, HR-consultant Health Management bij Ahold. “Dat betekent onder meer dat zij de regie voeren bij verzuim en met hun medewerkers in gesprek blijven over hun gezondheid en inzetbaarheid. Uiteraard hebben medewerkers daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid, en zetten we specialisten in waar dat nodig is.”

Activiteiten met elkaar verbinden

Ahold werkt bij verzuimbegeleiding en het verhogen van de inzetbaarheid al jaren intensief samen met Arbo Unie. “Voorheen concentreerden we ons vooral op de juiste acties voor de Wet Verbetering Poortwachter, met een steeds betere focus op re-integratie: wat kan iemand nog wél? Nu zijn we toe aan een volgende stap, waarbij we ons meer toeleggen op inzetbaarheid en preventie. Op dat gebied hadden we al wat initiatieven lopen, van sportclinics tot coaching in stoppen met roken en het programma Eet je fit. Alleen zat daar nog weinig lijn in. Vanuit de gedachte dat preventie onlosmakelijk onderdeel is van verzuim en inzetbaarheid, gaan we al die activiteiten nu met elkaar verbinden..”

Risico’s op langdurig verzuim voorspellen

Een van de vernieuwende ideeën waarmee Arbo Unie kwam, was het gebruik van In.zicht. Steven: “Bij het werken aan inzetbaarheid onderscheiden we nu drie fases. De eerste is preventie: focus op de vitaliteit van onze medewerkers en op die manier voorkomen dat ze zich ziek melden. De tweede fase is verzuim tot 26 weken. In die fase kun je als werkgever de meeste invloed uitoefenen om iemand weer aan het werk te krijgen. Bij verzuim van langer dan 26 weken (de derde fase) is er meestal iets chronisch of ernstigs aan de hand dat thuishoort in het medische circuit. In.zicht is een nieuwe manier om de mensen in de tweede fase te benaderen. Het is een korte online vragenlijst die een medewerker bij ons na vier dagen verzuim ontvangt. Erachter zit een ingenieus rekensysteem dat mede op basis van de historie die Ahold en Arbo Unie samen hebben opgebouwd, de risico’s op langdurig verzuim voorspelt. En aan de hand daarvan snel en adequaat advies geeft over de juiste vervolgacties. Bijvoorbeeld om iemand versneld op te roepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts of om een goed gesprek aan te gaan met de leidinggevende. Of om even niets te doen omdat een medewerker waarschijnlijk spoedig herstelt, om daarna in een arbeidsomstandighedenspreekuur te bespreken hoe herhaling van klachten of verzuim te voorkomen is.”

Sneller zorg op maat

Ahold heeft enthousiast bijgedragen aan de ontwikkeling van In.zicht: “Wij hebben vooral meegedacht over de vragen die daarbij passen: hoe kom je het snelste bij het juiste scenario uit?” Het heeft een unieke dienst opgeleverd die geschikt is voor uiteenlopende organisaties. Steven: “Het grote voordeel is dat je heel snel kunt zorgen dat een medewerker de juiste ondersteuning krijgt, passend bij zijn of haar persoonlijke situatie. Je kunt veel eerder dan voorheen ingrijpen om erger te voorkomen. Bij de meeste organisaties krijgt een medewerker na zes weken pas een oproep. Bij ons was dat al vier weken, maar nu zijn we er nog veel eerder bij als dat echt nodig is. We zien nu al dat dit effect heeft.”

Structuur in preventie

Ondertussen werken Arbo Unie en Ahold ook samen met Aholds collectieve zorgverzekeraar om vitaliteitsplannen op te stellen per organisatieonderdeel. “Al die losse programma’s die we op het gebied van preventie aanbieden, komen daarin samen. En we breiden het aantal programma’s uit. We hebben ze ingedeeld in zes deelgebieden: voeding, beweging, psychosociale gezondheid, werkplekken, de balans tussen werk en privé en happiness. Per bedrijfsonderdeel maakt Arbo Unie een analyse van de beschikbare vitaliteits- en verzuimgegevens. Daarbij kijken we één jaar en vijf jaar vooruit: waar willen we dan staan? Waar kunnen we onze aandacht het beste op richten om dat te bereiken? Op basis daarvan bepalen we welke interventies of programma’s daarbij aansluiten. Dat mondt uit in een actieplan per organisatieonderdeel. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier samen stappen maken naar gezonde en duurzaam inzetbare medewerkers.”

Bron: HR Praktijk

In.zicht

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht