1. Arbeidsrisicos gemakkelijk in kaart met de online check

Arbeidsrisico’s gemakkelijk in kaart met de online check

De Risico Inventarisatie en Evaluatie helpt je op een moderne manier risico’s te adresseren en gericht aan te pakken. Want goede omstandigheden om gezond en veilig te kunnen werken leiden tot hogere kwaliteit en productiviteit. En het verbetert het imago van je organisatie. Arbo Unie roept in de week van de RI&E organisaties op om de arbeidsrisico’s beter in kaart te brengen. Voor een snelle en heldere indicatie van hoe jouw organisatie ervoor staat, doe je de speciaal ontwikkelde online Risico Inventarisatie en Evaluatie Check.

“De RI&E is geen doel op zich”, benadrukt Paul Beumer, veiligheidsdeskundige bij Arbo Unie. “Het is juist een vertrekpunt om gezondheidsrisico’s binnen de organisatie terug te dringen. Met behulp van RI&E werk je aan een veilig en gezond werkklimaat. Oftewel, aan een basis voor een leven lang optimaal werken.” RI&E draagt bij aan kwaliteitsverbetering, een hogere productiviteit én een beter imago. “Richt je niet alleen op het inventariseren van alle risico’s, maar stel prioriteiten. Zo kun je je in eerste instantie richten op de zaken die er echt toe doen, die het verschil maken op het gebied van de veiligheid en gezondheid in je bedrijf.” De online RI&E Check van Arbo Unie maakt direct inzichtelijk in hoeverre bedrijven alle risico’s en knelpunten in kaart hebben. En minstens zo belangrijk, of ze alle verbeterkansen benutten.

Verschillen per branche

Elke branche kent zo zijn eigen specifieke risico’s. In de glastuinbouw en de bouw hebben arbeidsrisico’s te maken met de veiligheid van machines, en de belasting van rug, nek en schouders door tillen en dragen. In de zakelijke dienstverlening is er meer aandacht voor de risico’s van repeterende bewegingen bij beeldschermwerk. De omvang en inhoud van de RI&E verschillen dan ook per branche. “Een goede RI&E houdt rekening met de omgeving van een organisatie”, licht Beumer toe.

Effect en voortgang

Is de RI&E uitgevoerd, dan ga zet je de resultaten om in een plan van aanpak: een overzicht van concrete acties die je uitvoert om de knelpunten aan te pakken. Digitaal natuurlijk, omdat je dan de voortgang makkelijk kunt bewaken en de effecten van de maatregelen die je neemt, in kaart kunt brengen. “Zo zorg je dat de RI&E niet ophoudt bij het vaststellen van knelpunten en een lijst aanbevelingen, maar dat er ook echt iets gebeurt om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van de processen te verbeteren”, aldus Beumer.

Meer weten?

Wil je een RI&E op een praktische en doeltreffende manier aanpakken. Neem dan contact op met Paul Beumer via paul.beumer@arbounie.nl of bel 06 5250 1193.


Doe de Risico Inventarisatie en Evaluatie Check
 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht