1. Arbo Unie publiceert MVO jaarverslag 2021

Arbo Unie publiceert MVO jaarverslag 2021

Arbo Unie heeft als dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg een maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van werkenden. Elke dag werken we met werkgevers en werknemers samen om de vitaliteit en inzetbaarheid van mensen te verhogen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarmee onderdeel van onze bedrijfsmissie en zit in het hart van de organisatie. Dat geeft ons ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaam ondernemen.

MVO jaarverslag

Onze MVO-pijlers en ambitie

In 2021 zijn we gestart met het implementeren van ons MVO-beleid. Dit beleid is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarbij we werken vanuit drie pijlers: People, Planet en Prosperity. Per pijler hebben we concrete doelstellingen en een ambitie geformuleerd. Deze ambitie reikt verder dan het bevorderen van de vitaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. Als organisatie willen wij ook significante stappen zetten om CO2-neutraal te werken en actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van en het welzijn in onze samenleving. Voor 2025 betekent dit concreet dat we willen dat alle medewerkers lekker in hun vel zitten, hetgeen we faciliteren met goed werkgeverschap. We streven naar een 50% reductie van onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 en volledige circulariteit in ons grondstofgebruik. Digitaal en papierloos werken is de norm. Bovendien motiveren we onze medewerkers in 2025 om hun professionele vaardigheden in te zetten als vrijwilliger. 

Circulaire organisatie

Arbo Unie wil het kloppende hart in Nederland zijn op het domein van werken en gezondheid. Door onze kennis en know how in te zetten bij organisaties en tegelijkertijd kennis op te halen om onze dienstverlening te vernieuwen met de academische werkplaatsen. Daarnaast door een rendabele organisatie te zijn, die investeert om het domein van arbeid en gezondheid verder te verrijken. Vanuit de Stichting Arbo Unie Nederland ondersteunen we jaarlijks onderzoek en initiatieven die arbeidsomstandigheden verbeteren.

MVO jaarverslag 2021

In het MVO jaarverslag 2021 lichten we onze ambitie voor 2025 toe. Ook geven we uitleg over de gestelde doelen voor 2021, de ondernomen acties en de behaalde resultaten. In 2021 hebben we de eerste stappen gezet om onze ambitie te realiseren. In 2022 zetten we deze lijn, met de betrokkenheid van alle medewerkers, voort. We rapporteren jaarlijks over de ontwikkelingen en resultaten met betrekking tot ons MVO-beleid.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage

MVO jaarverslag

Lees hier meer over onze ambitie en alle ontwikkelingen en resultaten in 2021.