1. Bore out en burn out

Bore-out en burn-out: vergelijkbare klachten, andere oorzaak

Bijna één op de zes werkenden in Nederland kampt met burn-outklachten door te hoge werkdruk. Het omgekeerde komt ook voor: dat medewerkers spanningsklachten ontwikkelen als gevolg van onderbelasting. Zij zitten zich bijna letterlijk ziek te vervelen en presteren onder hun kunnen. Hoe zorg je dat jouw medewerkers de balans tussen die twee uitersten vinden?

Bore out of Burn out

“Een bore-out heeft vooral te maken met werken onder je niveau, met te weinig uitdaging”, zegt Jan van den Hoogen, arbeids- en organisatieadviseur bij Arbo Unie. “En minder met te weinig werk. Vooral medewerkers die gewend zijn om juist in hoog tempo en op een hoog niveau te werken, zijn er gevoelig voor. Valt bij hen de druk weg, dan kan dat stress geven. Wat je op zo’n moment vaak ziet is dat ze vermoeid raken, zich minder betrokken voelen, uitstelgedrag vertonen. Dat ze onzeker worden over hun functioneren.”

 

Meer en complexere taken

 

De symptomen lijken deels op die van een burn-out, maar een bore-out is van een totaal andere orde, benadrukt Jan: “Bij een burn-out is er sprake van een totale destabilisatie waarbij er veel tegelijk speelt; een bore-out is vooral een onprettige situatie die meestal niet tot uitval leidt en die betrekkelijk eenvoudig is op te heffen – door de medewerkers in kwestie er zinvolle, complexe taken bij te geven waar ze hun tanden in kunnen zetten. Zodat ze weer meer uit zichzelf halen en je als werkgever hun potentieel veel beter benut.”

Een bore-out heeft vooral te maken met werken onder je niveau, met te weinig uitdaging.

 

Andersom werkt niet

 

Jan wijst erop dat ook in situaties waar de werkdruk hoog is, het risico van een bore-out soms op de loer licht. “De primaire reactie van leidinggevenden is vaak om taken bij medewerkers met stressklachten weg te halen”, legt hij uit. “Begrijpelijk, maar het is de vraag of ze daar gelukkig van worden. Mensen hebben er soms 12 jaar over gedaan om al hun taken naar zich toe te trekken. Volgens moderne inzichten over stress is de zwaarte van het werkpakket ook helemaal niet de belangrijkste oorzaak van spanningsklachten. Mensen krijgen vooral stress van een gebrek aan regelmogelijkheden, aan autonomie, en van het gevoel dat ze te weinig steun krijgen van hun leidinggevende en collega’s, of van thuis. Kijk daarom eerst naar die factoren voordat je de toevoer van werk dichtdraait. Kan je een medewerker bijvoorbeeld meer regie geven? Ga het gesprek aan over hun ambities en hoe je daarbij kunt faciliteren. Mijn ervaring is dat elke oplossing begint met aandacht, met signalen serieus nemen en zorgen dat je medewerkers zich gehoord voelen. Daarmee help je al veel stress de wereld uit.”

 

Meer weten?

 

Wil je meer weten over hoe Arbo Unie stressklachten in je organisatie – of die nu veroorzaakt worden door over- of onderbelasting – kan helpen aanpakken? Neem dan contact op met Jan van den Hoogen, arbeids- en organisatieadviseur: jan.van.den.hoogen@arbounie.nl.

 

Deel deze pagina