1. Dag van de BHV

Dag van de BHV, maar wie is de BHV’er wanneer je thuiswerkt?

Vandaag is de dag van de BHV. Maar nu thuiswerken de nieuwe norm is, wie is dan de BHV’er? Wij hebben een aantal tips voor je opgesteld om je thuiswerkplek zo veilig mogelijk te maken.

BHV700x300

In 2012 zijn de Arboregels voor tijd- en plaats onafhankelijk werken, waar de thuiswerkplek onder valt, versoepeld. Die versoepeling hield onder andere in dat bepalingen uit het arbobesluit t.a.v. vluchtwegen en nooduitgangen, brandblussers en noodverlichting voor o.a. het thuiswerken niet van toepassing zijn. Maar hoe zit het dan met de Arbeidsomstandighedenwet: dat de werkgever een beleid voert voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden en binnen dat beleid ‘doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen. 

Aangezien er geen BHV-ploeg op je thuiswerplek kan worden ingesteld, is het wel verstandig om je thuiswerkplek zo veilig mogelijk in te richten. Maar hoe doe je dat? Hieronder een aantal tips:

  • Zorg voor rookmelder(s) en brandblusmiddel(en) in huis;
  • Zorg voor EHBO-middelen in huis. De "Verbanddoos voor Thuis" bevat de meeste artikelen die in een Thuis-EHBO-situatie nodig kunnen zijn;
  • Zorg voor een mogelijkheid om duidelijk hoorbaar alarm te slaan in geval van nood. Maak zo nodig afspraken in je omgeving of gebruik de noodfunctie op je mobiele telefoon. Zorg dat de middelen die je hebt om alarm te slaan, zoals een (mobiele) telefoon, binnen handbereik en gebruiksklaar zijn;
  • Zorg voor een veilige vluchtroute. Zorg dat de route waarlangs u moet vluchten vrij is van obstakels, zoals kleding of speelgoed op onderste treden van de trap dat eigenlijk naar boven moet;
  • Zorg dat de sleutels van deuren zichtbaar en binnen handbereik zijn;
  • Maak een vluchtplan voor je huis. Kijk hier voor tips over een vluchtplan: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/vlucht-met-je-vluchtplan;
  • En organiseer eens je eigen ontruimingsoefening.

  Deel deze pagina

  Terug naar overzicht