1. Eigen regie in soorten en maten

Eigen regie in soorten en maten

Een actueel onderwerp bij werkgevers is ‘eigen regie’, waarbij de definities overigens behoorlijk uiteen lopen. Van alles zelf doen, waarbij leidinggevenden de rol van ‘casemanager’ op zich nemen. Tot de verzuimbegeleiding bewust uitbesteden, waarbij de eigen regie vooral zit in het bewaken van de processen en budgetten.

Anouk Potman, salesmanager bij Arbo Unie: “Eigen regie gaat bij ons altijd over het zorgen voor eigenaarschap bij de medewerkers voor de eigen inzetbaarheid. Met onze dienstverlening en adviezen sluiten we hierop aan. Denk aan het leren voeren van doeltreffende verzuim- en herstelgesprekken en het Poortwachtertraject in goede banen leiden door leidinggevenden. Maar we leren hen daarnaast vooral om hun medewerkers aan te spreken op hun gedrag en eigen verantwoordelijkheid. Waarmee ze medewerkers helpen ook zelf de regie te nemen over hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Zo zijn zij in staat om zelf tijdig stress of latente klachten te signaleren. Daar draait het voor ons namelijk om: het voorkomen dat mensen uitvallen.”

Niet van de ene op de andere dag

Anouk: “Elke vorm van eigen regie vraagt veel van medewerkers en leidinggevenden. Ze gaan echt op een andere manier werken. Vaak is er eerst overleg en voorlichting nodig om draagvlak te creëren, en training en coaching om medewerkers en leidinggevenden goed in hun rol te helpen. Als dat eenmaal lukt, zie je dat het tot mooie resultaten kan leiden. Samen blijken ze dan goed in staat om creatief na te denken over wat nog wél kan. Door het meten van de resultaten zien we dat de verzuimcijfers soms zelfs met procenten omlaag gaan!”

Focus op medewerkers en preventie

Niet elke organisatie heeft echter dezelfde ambitie. “Als een werkgever ons vraagt hen te helpen met het invoeren van eigen regie, zoeken we eerst uit wat het doel is. Dan kijken we welke stappen nodig zijn om daar te komen, passend bij de kenmerken van de organisatie. Bij alle fasen kunnen wij de coaching en ondersteuning bieden die daarbij past. Wat ons nadrukkelijk onderscheidt is dat we vanaf het begin de focus van verzuim naar preventie verleggen. En dat we medewerkers net zo veel eigen regie toedichten als de leidinggevende. Om hen te helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun functioneren, werkbeleving en levensstijl, bieden we allerlei innovatieve diensten, zoals individuele en teamprogramma’s met apps en fitheidsarmbanden. Die focus op preventie en de medewerker levert altijd winst op. Wat een organisatie ook verstaat onder eigen regie. We sluiten wat dat betreft altijd aan bij de behoeften en doelstellingen van de werkgever of onderzoeken dat samen. We adviseren vervolgens vanuit onze brede expertise over de juiste aanpak.”

Meer weten over onze aanpak?

Neem contact op met Anouk Potman via anouk.potman@arbounie.nl of bel 06 5250 1088.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht