1. Elk ongeval is er 1 te veel

Elk ongeval is er 1 te veel

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. In de zorg kreeg vorig jaar 1 op de 11 à 12 werknemers met een arbeidsongeval te maken. Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onze ervaring is dat het ook per organisatie verschilt. Dit komt vooral door hoe de organisatie aandacht besteedt aan zorg.

We hebben de ‘best practices’ uit verschillende branches op een rijtje gezet:

1. Luister goed naar medewerkers

Medewerkers weten zelf het beste waar het wel eens mis kan gaan met de veiligheid of waar het al vaker bijna mis is gegaan. Vaak hebben ze zelf allerlei ideeën om daar wat aan te doen.

2. Vraag medewerkers naar onveilige situaties

Wachten of een medewerker een onveilige situatie meldt is niet genoeg. Vraag er naar. Dat kan standaard tijdens een werkoverleg of door maandelijks een veiligheidsronde te houden.

3. Ga zorgvuldig om met signalen

Reageer altijd op een melding. Als een medewerker nooit meer iets hoort, zal hij niet snel weer wat melden. Geef ook een reactie als er geen actie volgt. Geef daarbij duidelijk aan waarom niet.

4. Gebruik een frisse blik

Laat iemand van een andere afdeling of uit een andere functie eens een veiligheidsronde doen. Deze persoon ziet vaak dingen die niet meer opvallen.

5. Ga goed na wat de oorzaak van de onveiligheid is

Het heeft weinig zin om bij machines borden op te hangen met ‘schrik niet’. Leidt tijdsdruk ertoe dat medewerkers voorschiften niet helemaal opvolgen? Dan heeft het onvoldoende zin om die voorschriften nog beter kenbaar te maken.  Het is belangrijk om eerst goed na te gaan welke factoren het risico veroorzaken. Daarna kun je nagaan of een mogelijke maatregel voldoende effectief zal zijn.

6. Zorg voor elkaars veiligheid

Veel ongevallen hebben te maken met ‘even’ iets doen. Dan helpt het als collega’s elkaar aanspreken op onveilig gedrag. Dat vraagt om een goede aanspreekcultuur waarbij aanspreken niet gevoeld wordt als bemoeizicht maar als zorg voor elkaar.

7. Leer van andere organisaties en branches

Laat medewerkers lezen over ongevallen in andere organisaties. Bespreek met elkaar of zo’n ongeval ook in de eigen organisatie kan voorkomen. Ook van maatregelen die de veiligheid verbeteren kun je van andere organisaties leren. Externe adviseurs bieden dit hun klanten ook.

8. Bedenk met elkaar maatregelen

Maatregelen die onpraktisch zijn hebben weinig effect omdat medewerkers ze toepassen. Dit geldt ook voor maatregelen die opgelegd zijn. Bedenk daarom met elkaar welke risico’s er zijn en wat je daar met elkaar aan kunt doen.

9. Probeer een lerende organisatie te zijn

Door nieuwe machines en producten veranderen omstandigheden vaak. Daarom is het belangrijk om te proberen een soort continue alertheid te hebben of zaken beter kunnen en of de werksituatie veiliger kan.

10. Zorg voor een goede communicatie

Goede communicatie binnen de organisatie is een vereiste is om alle bovenstaande tips te laten werken. Durven medewerkers onveilige situaties aan te kaarten? Zijn leidinggevenden goed benaderbaar? Als er wat schort aan deze  communicatie is het advies om eerst samen na te gaan hoe de communicatie met elkaar verbeterd kan worden.

Daarnaast zijn er heel specifieke zaken die in een bepaalde branche spelen. Denk aan werken op hoogte of met machines. De komende tijd gaan we in een serie artikelen in op onze ervaringen met die branchespecifieke risico’s.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht