Fit voor de job in 2022

Het nieuwe jaar is ingeluid. Vol goede voornemens: meer bewegen, een paar kilo eraf, meer tijd vrijmaken voor zaken die er echt toe doen, stoppen met roken. Veel van die voornemens gaan over gezonder leven en een betere balans. Zeker in deze tijd een belangrijk aandachtspunt en een mooi thema dat je ook in je organisatie kunt doortrekken. Wij geven 7 tips vanuit diverse invalshoeken om dit jaar goed uit de startblokken te komen.

Goede voornemens 2022 700 x 300

1. Aanpak van werkstress

Werkstress kan allerlei oorzaken hebben. Vaak ontstaat het doordat medewerkers te weinig steun ervaren of te weinig autonomie, of door een gebrek aan competenties. Een effectieve aanpak van werkstress vraagt om een goede inventarisatie van onderliggende factoren.

2. Waardering

Spreek regelmatig je waardering uit naar medewerkers, niet alleen tijdens jaar- of beoordelingsgesprekken. Dit verhoogt de verbinding, motivatie en het werkplezier van medewerkers.

3. Blijf nieuwsgierig

Blijf nieuwsgierig naar of en hoe je medewerkers balans houden. Vraag er actief naar. Aandacht geven werkt en nieuwsgierigheid is een mooie, niet-normatieve manier om dat te doen.

4. Blijf niet zitten

Nederlanders zijn wereldkampioen zitten. Er is steeds meer bewijs dat veel en langdurig zitten schadelijk is voor de gezondheid. Mijn tip is dan ook om het (langdurig) zitten elke 45 minuten te onderbreken met staan of bewegen. Stimuleer dit bij je medewerkers, ook als ze thuiswerken.

5. Pak het moment

In deze periode aan het begin van het nieuwe jaar staan veel medewerkers ervoor open om gezonder te gaan leven en bijvoorbeeld een beter evenwicht te zoeken tussen werk en gezondheid. Hét moment om hen daarbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een gerichte online training om stress buiten de deur te houden of een vitaliteitstraject om medewerkers te begeleiden bij hun gezonde doel.

6. Vertrouwenspersoon

Betrouwbaarheid is goud waard, in vriendschappen en relaties. En ook op zakelijk vlak, in de samenwerking met anderen. Zorg dat er binnen de organisatie vertrouwen is en, als dit onverhoopt niet het geval is, dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar en bereikbaar is.

7. Minder ongelukken

Elk jaar voeren hulpverleners in Nederland zo’n 6300 spoedeisende behandelingen uit vanwege ongevallen met machines. Het is belangrijk om de druk op de zorg te verlagen. Breng daarom de veiligheid van je machines zorgvuldig in kaart voor een veilige omgeving voor je medewerkers en stuur tegelijkertijd op veilig gedrag.

Deel deze pagina

Meer weten over fit voor de job?

Fit voor de job

Preventie in relatie tot leefstijl is een sleutelwoord in onze aanpak om medewerkers op een veilige, gezonde en productieve manier te laten werken. Vanuit de praktijk zien wij dat preventieve bedrijfsgezondheidszorg positieve effecten heeft. Niet alleen in het voorkomen van verzuim, maar ook in het versterken van de vitaliteit van werkenden.