1. Haal meer uit je RIE

Haal meer uit je RIE

Van 15 tot en met 19 juni vindt de Week van de RI&E plaats. Met dit een initiatief vragen het Steunpunt RI&E, werkgevers en sociale partners extra aandacht voor veilig en gezond werken. Met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) als basis. Want de RI&E is geen doel op zich, maar juist een startpunt om gezondheidsrisico’s in je organisatie terug te dringen. Hoe pak je dat goed aan?

“Als je de RI&E op de juiste manier inzet, met een helder doel en een bijpassende aanpak, is het een effectieve investering”, aldus Paul Beumer, veiligheidskundige bij Arbo Unie. “Dan draagt de RI&E bij aan kwaliteitsverbetering, een hogere productiviteit en zelfs een beter imago.” Een waardevolle RI&E begint met een goede voorbereiding. Paul: “Het is belangrijk om helder te hebben wat je ermee wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld vooral in kaart brengen wat het effect is van de toegenomen werkdruk in je organisatie? Je richten op de risico’s van onregelmatige werktijden? Of juist inzoomen op veilig werken? Op die manier voorkom je dat je RI&E een veelkoppig monster wordt. Aan een rapport met 1560 knelpunten waar medewerkers zich niet in herkennen, heb je weinig. Beter is het om prioriteiten te stellen en voor een passende opzet te kiezen. Zodat het een uitvoerbaar plan van aanpak oplevert, met effectieve en betaalbare oplossingen." Bij de uitvoering op de RI&E adviseert Arbo Unie om vooral medewerkers goed te betrekken. Zij weten tenslotte waar verbetering nodig is en hebben vaak al goed nagedacht over verbetermogelijkheden.

Effect en voortgang

Is de RI&E uitgevoerd, dan heb je als werkgever een overzicht van knelpunten en concrete adviezen om die aan te pakken. Paul: “Die adviezen ga je als werkgever omzetten in een Plan van Aanpak: een overzicht van concrete acties die je uitvoert om de knelpunten aan te pakken. Het is handig om de RI&E en het Plan van Aanpak digitaal te hebben, omdat je dan makkelijk de voortgang van het plan van aanpak kunt bewaken en de effecten van de maatregelen die je neemt, in kaart kunt brengen. Zo zorg je dat de RI&E niet ophoudt bij het vaststellen van knelpunten en een lijst aanbevelingen, maar dat er ook echt iets gebeurt om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van de processen te verbeteren. Wij helpen je daar graag bij.”

Meer weten?

Wil je een RI&E op een praktische en doeltreffende manier aanpakken. Neem dan contact op met Paul Beumer via paul.beumer@arbounie.nl of bel 06 5250 1193.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht