1. Hoe ga je verloop tegen als iedereen thuis werkt

Hoe ga je verloop tegen als iedereen thuis werkt?

Bijna de helft van werkend Nederland staat open voor een nieuwe baan, blijkt uit het jaarlijkse HR-benchmarkonderzoek. Juist onder nieuwe medewerkers blijkt het aandeel dat actief op zoek is naar iets anders, hoger dan ooit. De afbrokkelende sociale cohesie binnen organisaties door het vele thuiswerken speelt hierin een belangrijke rol.

Verloop

Heeft jouw organisatie genoeg aandacht voor verbinding?

Anita Koops, strategisch arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie, kijkt er niet van op dat zo veel werkenden juist in deze tijd om zich heen gaan kijken. “De arbeidsmarkt is gunstig, dus er wordt ook aan mensen getrokken. Maar wat mijn collega’s en ik vooral zien in onze dagelijkse praktijk, is dat veel werkenden de verbinding met hun organisatie kwijtraken. De coronatijd leert ons dat online verbinding prima gaat in groepjes tot zo’n vijf personen en vooral tussen collega’s die elkaar al kennen. Maar bij grotere groepen gaat dat niet goed en dat komt ook niet vanzelf goed. Een duidelijke cultuur en duidelijke waarden worden steeds belangijker om eilandvorming tegen te gaan. Daarin zullen leidinggevenden hun rol moeten nemen: zij kunnen veel bijdragen aan het proces van contact maken en cultuur bewaken, door dit actief te organiseren.”

Hoe doe je dat? Tips van Anita om medewerkers ook nu gemotiveerd te houden

  • Investeer in de organisatiecultuur. Probeer zo veel mogelijk (online) ontmoetingen in te bouwen zonder agenda. Niet alleen binnen je team maar ook tússen teams. Zo ga je eilandvorming tegen en bied je ruimte voor het ‘ondertussen’ dat zo belangrijk is voor het gevoel van verbondenheid. 
  • Realiseer je dat je als leidinggevende niet altijd overal bij hoeft te zijn. De uitlaatklep om onder collega’s gezamenlijke frustraties te delen is ook belangrijk. 
  • Zorg voor een warm welkom en een goede inbedding van nieuwe medewerkers. Ga er niet te snel van uit dat zij uit zichzelf wel vragen wat ze nodig hebben. Vaak willen ze juist niemand tot last zijn en bovendien: als je niemand ontmoet, weet je ook niet wat je kúnt vragen. Daarom is aandacht voor on boarding juist nu zo essentieel. Denk niet: dat doen we wel als iedereen weer naar het werk komt, want dan ben je te laat.
  • Houd het welbevinden van je medewerkers extra in de gaten. Informeer regelmatig hoe het met ze gaat (en luister dan echt), en maak er een halszaak van dat je je medewerkers minimaal eens per kwartaal persoonlijk ontmoet en op informele basis spreekt, bijvoorbeeld tijdens een lunchwandeling.
  • Als je plannen en ideeën introduceert bij je team, geef je medewerkers dan de tijd en de ruimte om daarover na te denken. Zo blijven zij zich verbonden  voelen met de organisatie. 

Meer weten?

Arbo Unie helpt organisaties om de onderlinge verbinding toch te bevorderen en de mentale veerkracht van medewerkers te versterken. Bijvoorbeeld met organisatieadvies en workshops. Direct aan de slag? Neem dan contact op met strategisch arbeids- en organisatiedeskundige Anita Koops via anita.koops@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Meer informatie over thuiswerken

Infographic: checklist voor leidinggevenden

Meer grip op de mentale veerkracht van thuiswerkende medewerkers.

 Checklist leidinggevenden-284px