1. Hybride werken - hoe werkt dat het beste

Hybride werken: hoe werkt dat het beste?

Hoe gaan organisaties om met de combinatie van thuiswerken en werken op locatie en wat voor effecten dat heeft op medewerkers? Onder welke omstandigheden functioneert hybride werken goed en wat werkt juist niet? Actuele en relevante vragen waar TNO momenteel onderzoek naar doet, in samenwerking met Arbo Unie.

Hybride-werken_cirkel-700x300px

Deelnemen aan het onderzoek kan nog

Al jaren monitort TNO de werksituatie in Nederland, onder andere via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. “Sinds het begin van de Covid-crisis hebben we extra metingen gedaan om de effecten daarvan op werkend Nederland in kaart te brengen”, vertelt Lidewij Renaud, projectleider Work Health Technology bij TNO. “Zo hebben we al veel gegevens verzameld. Over hoeveel er thuisgewerkt wordt en door wie, maar ook of medewerkers weer terug willen naar kantoor en hoe vaak. Uit onze laatste meting kwam naar voren dat werkgevers en medewerkers nog weinig formele afspraken hebben gemaakt over hoe hybride werken eruit gaat zien nu alles weer opengaat. Deels thuis werken en deels op kantoor is ook niet nieuw, maar de schaal waarop nu het gebeurt is dat wel. Dat grijpt in op allerlei organisatieaspecten, tot en met verbinding, werkdruk en het aansturen van teams. Met ons onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe hybride werken in de praktijk plaatsvindt, wat goed gaat en wat niet. Zodat we daar lessen uit kunnen trekken.”

Impact door relevante inzichten en advies

TNO maakt ook dankbaar gebruik van het netwerk en expertise van Arbo Unie. Bijvoorbeeld om deelnemende organisaties te vinden. “We merken dat er veel animo is”, zegt Lidewij. “Vragen rondom hybride werken spelen breed.” Erwin Speklé, ergonoom bij Arbo Unie en nauw betrokken bij het onderzoek, vult aan: “Deelname kost bedrijven ook niets, behalve een beperkte tijdsinvestering. Daar krijgen ze relevante inzichten voor terug: hoe het zit met hybride werken in de eigen organisatie en wat de gevolgen zijn, maar ook onder welke omstandigheden hybride werken het beste werkt. Daar komt onze expertise in beeld. TNO voert het onderzoek uit en analyseert de resultaten; Arbo Unie adviseert organisaties in wat ze in de praktijk met die resultaten kunnen doen. Dat kan gaan over de herinrichting van kantoren – om bijvoorbeeld meer ruimtes te creëren waar medewerkers ongestoord kunnen videobellen – maar ook over thema’s als leidinggeven of teambuilding op afstand. Zo vullen TNO en wij elkaar aan en kunnen we samen grote impact maken.”

Opzet van het onderzoek

Om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen, neemt TNO in het onderzoek een breed scala aan organisaties mee die hybride werken in verschillende gradaties omarmen. Van klein naar groot, in verschillende branches, met uiteenlopende typen medewerkers – jongeren, ouderen, ouders van jonge kinderen, theoretisch en praktisch opgeleid. Binnen die organisaties haalt TNO op twee manieren het net op: via de HowAmI-app, waarin medewerkers één week per maand dagelijks een korte vragenlijst invullen, en via (groeps)interviews. Die gesprekken gaan bijvoorbeeld over knelpunten en succesfactoren bij hybride werken, over welke behoeftes er leven en mogelijkheden om medewerkers en organisaties daarin te faciliteren. In beide onderdelen worden deelnemers gestimuleerd om na te denken over hoe ze zelf het beste vorm kunnen geven aan hybride werken.

Meer weten?

Het onderzoek is van start; later dit jaar verwacht TNO de resultaten op te leveren. Dit gebeurt in twee fases: eerst de individuele resultaten per deelnemende organisatie (exclusief voor die bedrijven zelf) en daarna de overall resultaten. Wil je ook deelnemen met jouw bedrijf? Neem dan contact op met Lidewij Renaud: hybridewerken@tno.nl. Voor advies over hybride werken en bedrijfsinrichting kun je contact opnemen met erwin.spekle@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar de homepage

Infographic: Werken in 2025

De coronacrisis heeft de manier waarop we werken veranderd. Zeker voor mensen met een kantoorbaan. Hoe ziet de toekomst eruit? En onze werkdagen en werkplekken? We nemen in kijkje in de toekomst.

  Werken in 2025-200px