1. Je hebt een RI E en dan

Je hebt een RI&E, en dan?

Welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s in jouw organisatie spelen, heb je uitgewerkt in een RI&E, een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. In de praktijk komen daar altijd aandachtspunten uit: een hoge werkdruk bijvoorbeeld of gevaarlijke stoffen waar mensen aan worden blootgesteld. De RI&E is dan ook geen doel op zich, het dient juist als startpunt om risico’s in je organisatie terug te dringen. Hoe pak je dat aan?

“Een RI&E heeft een vaste opbouw”, vertelt Louis de Jong, senior adviseur arbeidshygiëne en veiligheid bij Arbo Unie. “Ten eerste breng je je veiligheids- en gezondheidsbeleid in kaart: beschik je over alle documenten waarvan de overheid vindt dat je die moet hebben? Vervolgens kijk je naar de werkplekken en de arbeidsomstandigheden. Welke risico’s treden daar op? En hoe is bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening geregeld? En ten slotte onderzoek je de psychosociale belasting van je medewerkers: ervaren ze een hoge werkdruk? Kunnen ze te maken krijgen met agressie? Heb je dat allemaal in beeld, dan kun je de risico’s terugdringen. Daarbij is het de uitdaging om je organisatie zo in te richten dat er structureel aandacht is voor veiligheid en gezondheid, bijvoorbeeld in het werkoverleg.”

Verankering van veiligheid en gezondheid

Sinds 1994 is de RI&E, inclusief een plan van aanpak, verplicht voor alle werkgevers. Maar hoe zorg je dat de RI&E niet ophoudt bij het vaststellen van knelpunten en een lijst aanbevelingen? Dat er daadwerkelijk iets gebeurt om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van de processen te verbeteren? Louis: “Wij helpen organisaties om prioriteiten te stellen en te komen tot een uitvoerbaar plan van aanpak, met effectieve en betaalbare oplossingen. Daarnaast maken we werk van veiligheidsbewustzijn in de hele organisatie. Die verankering moet van binnenuit komen. Blijvende aandacht voor gezondheid en veiligheid is geen kostenpost, het kan juist veel opleveren. Reken maar uit wat het kost als je verzuim stijgt door achterblijvend beleid. Of erger nog, als er ongevallen van komen. Als je de RI&E op de juiste manier inzet, met een helder doel en een bijpassende aanpak, is het de investering dubbel en dwars waard. Dan draagt dit instrument bij aan kwaliteitsverbetering, een hogere productiviteit en zelfs een beter imago.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Louis de Jong over de verankering van veiligheid en gezondheid in je organisatie? Neem dan contact met hem op via louis.de.jong@arbounie.nl of 06 5250 2054.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht