1. Kabinet reageert op SER-advies

Kabinet reageert op SER-advies

Het Kabinet heeft 28 januari haar reactie op het SER advies over de Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Dat betekent volop aandacht voor preventie, zodat werkenden op een gezonde, veilige en productieve manier en vol energie kunnen blijven werken.

Wim Schimmel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arbo Unie: ‘We zijn blij dat het Kabinet onze voorstellen heeft meegenomen. We gaan verder met de uitwerking van het bijbehorende actieprogramma, om de beoogde verbeteringen de komende periode te realiseren.’

Verbeteringen zijn onder meer:
- vrije toegang tot de bedrijfsarts en arbodienst voor alle werknemers;
- een basiscontract voor de bedrijfsgezondheidszorg;
- mogelijkheid tot een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts.

De reactie namens onze branche is verwoord in onderstaand persbericht van OVAL.

Meer aandacht voor preventie

Betrokkenheid werknemers bij arbozorg vergroot


Tilburg, 29 januari 2015 – Het gezond functioneren van werkend Nederland wordt verbeterd door meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid. Dat is de aanbeveling van brancheorganisatie OVAL naar aanleiding van de brief die minister Asscher gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd als reactie op het SER-advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. “We zijn blij dat de minister voorstelt om de huidige arbeidsgerelelateerde zorg te versterken. Daarmee kan de aandacht meer uitgaan naar het fit, competent en betrokken krijgen en houden van alle werkenden. Dat zijn de thema’s die aansluiten op de arbeidsmarkt van morgen”, stelt Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.


“De afgelopen jaren zijn goede resultaten geboekt: historisch laag ziekteverzuim, goede arbeidsomstandigheden, ruimte voor maatwerk en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling”, aldus Van der Pol. “Er is echter altijd ruimte voor verbetering. We zijn daarom blij met de concrete voorstellen die hierover zijn opgenomen”.


Iedere werknemer krijgt het recht om een bedrijfsarts te consulteren en het arbeidsomstandighedenspreekuur wordt opnieuw ingevoerd. De vrije toegang tot de bedrijfsarts wordt ook vastgelegd in een ´basiscontract´. Een goede zaak volgens Van der Pol. “Het basiscontract zorgt ervoor dat binnen alle bedrijven duidelijk is wat de wettelijke eisen zijn bij verzuimbegeleiding, keuringen en de risico-inventarisatie en –evaluatie. Zo weet iedere werkende waarop hij kan rekenen. Dat is wel zo helder. Ook kan in het basiscontract worden opgenomen hoe preventie wordt versterkt, zodat de inzetbaarheid ook voor de toekomst wordt geborgd ”.

In de praktijk komt het voor dat werkgever en werknemer het niet eens worden over het te volgen re-integratietraject, waardoor dit stagneert. In de brief stelt Asscher voor om de mogelijkheid van een ´second opinion´ bij een andere bedrijfsarts te bieden. Van der Pol: “Dat voorstel sluit goed aan op onze ideeën. Vanuit de branche is al een plan ontwikkeld over de uitvoering van een ´second opinion´ op het oordeel van de bedrijfsarts”.

Bron: Persbericht Oval

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht