1. Maak arbogesprek over toekomst verplicht

’Maak arbo-gesprek over toekomst verplicht’

Bedrijfsartsen zouden alle werknemers van hun organisatie periodiek op spreekuur moeten laten komen, om het over hun toekomst te hebben. "Daarover praten moet normaal worden”, vindt bestuursvoorzitter Wim Schimmel van Arbo Unie. "Met een verplicht gesprek bevorder je dat.”

Volgende week treedt een nieuwe Arbowet in werking, die meer dan ooit de nadruk legt op het voorkomen van uitval door ziekte. Werkgevers moeten voortaan verplicht een inloopspreekuur aanbieden, voor werknemers die niet ziek zijn maar wel over hun gezondheid willen praten.

De arts mag zich per 1 juli ook ongevraagd op de werkvloer vertonen, om de arbeidsomstandigheden te polsen. "Voorheen moesten we vooral afgaan op wat werkgever en werknemer ons vertelden, nu kunnen we zelf kijken”, zegt bedrijfsarts Ron Ansem. En voor veel werknemers belangrijk: wie denkt dat het advies van de bedrijfsarts niet klopt, moet van zijn baas de gelegenheid krijgen voor een second opinion.

Vooral het wettelijk verplichten van het inloopspreekuur, bij veel grote bedrijven ook nu al gemeengoed, geeft meer ruimte om het over de verre toekomst te hebben, meent Ansem.

"Mensen moeten zich afvragen: haal ik mijn 67e met dit werk, of krijg ik straks te maken met fysieke beperkingen? Daar moet je niet mee wachten tot je zestigste, of tot je ziek bent. Het is beter om op tijd te zoeken naar een nieuwe carrière.”

De ongemakken die dwingen op zoek te gaan naar iets nieuws, zijn niet alleen fysiek, zegt Ansem. Werknemers kunnen ook onzeker en gespannen raken omdat ze veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld it niet meer volgen. "Een goede bedrijfsarts neemt die oogkleppen bij werknemers af.”

"Van al zijn ’patiënten", zegt Ansem, komt 10 tot 15% om te praten over het voorkomen van uitval, soms na overleg met de werkgever”. Dat percentage loopt op, vult Schimmel aan, en daarmee verandert gelukkig de rol van de bedrijfsarts naar meer adviserend. Maar bij de meeste werknemers duurt het te lang voordat langer doorwerken en vitaal blijven ter sprake komt.”

Wat de bestuursvoorzitter betreft wordt een bedrijfsarts steeds meer een adviseur voor inzetbaarheid, geholpen door deskundigen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Door de uitbreiding van de taken die de bedrijfsartsen in de nieuwe wet krijgen, kunnen ze het werk niet meer alleen aan. En het hoort ook bij de professionaliteit van een arts dat hij op een goed moment zegt: hier moet een andere expert naar kijken.”

Die andere experts moeten in de volgende Arbowet een grotere rol krijgen, stelt Schimmel. "Maar laten we eerst genieten van de grote verbeteringen die deze wet werknemers biedt.”

Zo worden bedrijven verplicht een basiscontract voor de arbodienstverlening af te sluiten. Schimmel: "Om kosten te besparen werd er in veel arbo-overeenkomsten nog wel eens wat doorgekrast, nu is er een minimumeis.”

Bron: Financiële Telegraaf

Deel deze pagina

Terug naar overzicht