1. Mantelzorgers melden zich vaker ziek op het werk

Mantelzorgers melden zich vaker ziek op het werk

Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze naast hun werk een naaste verzorgen. Vooral mensen die al langer dan twee jaar mantelzorg verlenen, krijgen zelf te maken met een slechtere gezondheid.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht hoe vaak mantelzorgers zich ziek melden en vergeleek dat met de periode voordat ze begonnen met mantelzorg. Vóór de mantelzorg was 10 procent van hen in een jaar zeker twee weken achter elkaar ziek geweest, erna was dat 18 procent.

De slechtere gezondheid van mantelzorgers komt door een combinatie van factoren, zegt SCP-onderzoeker Edith Josten. De zorg voor de naaste is op zichzelf al zwaar, en wordt gecombineerd met de belasting van de eigen baan en de geringere vrije tijd die overblijft.

Blijven werken

De zwaarte van de zorg leidt er bij de meeste mantelzorgers overigens niet toe dat ze minder gaan werken. Ze verminderen hun aantal arbeidsuren niet vaker dan mensen die geen mantelzorg bieden. Alleen mantelzorgers die elke week meer dan 28 uur werken en daarnaast meer dan vier uur zorg verlenen, doen dat wel.

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal mantelzorgers stijgt: van 13 procent in 2004 naar bijna 18 procent in 2012. Dat komt volgens Josten door de toename van mensen in de leeftijdsgroep die het vaakst mantelzorg verlenen. Dat zijn overwegend vrouwen tussen de 45 en 65 jaar.

De stijging van het aantal mantelzorgers wordt ook veroorzaakt doordat de vraag is toegenomen. Zo blijven hulpbehoevenden tegenwoordig langer thuis wonen. Verder heeft de overheid de mantelzorg met maatregelen gestimuleerd.
 

Bron: NOS

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht