1. Onderzoek verzuim rol leidinggevende vaak onvoldoende

Onderzoek verzuim: rol leidinggevende vaak onvoldoende

Een grote meerderheid van de HR-professionals – 78 procent – vindt dat leidinggevenden binnen de organisatie de aangewezen personen zijn om sturing te geven aan verzuimbegeleiding van hun medewerkers. Maar op de wijze waarop de leidinggevenden die rol in de praktijk oppakken zijn HR-professionals kritisch. Dit blijkt uit recent onderzoek dat Arbo Unie deed onder Human Resource Managers over verzuim en inzetbaarheid.

Op de vraag of leidinggevenden in staat zijn om dreigend langdurig verzuim te herkennen, antwoordt 59 procent van de deelnemers aan het onderzoek dat leidinggevenden daartoe slechts in beperkte mate in staat zijn. 12 Procent van de leidinggevenden ziet zo’n verzuim zelfs in het geheel niet aankomen. Slechts drie op de tien managers zijn wél in staat om het risico van langdurige uitval bij één van hun medewerkers op tijd te herkennen.

Ook met het maken van de keuze welke medewerkers naar een bedrijfsarts moeten worden gestuurd hebben de managers moeite. Minder dan een op de drie (31 procent) van de leidinggevenden is goed in staat deze keuze te maken. Volgens de ondervraagde HR-professionals is ruim 53 procent van de leidinggevenden slechts in beperkte mate in staat de juiste mensen naar de arts te sturen. Ruim 15 procent is zelfs niet of nauwelijks in staat om te signaleren wie naar een bedrijfsarts moet.

Bron: artikel 14 december 2015 HR Praktijk

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht