1. Online afspraak plannen uitgebreid

Online afspraak plannen uitgebreid

Via Mijn Afspraken, de online planningstool van Arbo Unie, kunnen werkgevers en hun medewerkers steeds meer afspraken zelf regelen. Sinds februari kon dat al voor de standaard keuringen en vaccinaties; nu is het ook mogelijk om een preventief medisch onderzoek (PMO) in te plannen of een intakegesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Dankzij een aantal uitbreidingen in het Mijn Afspraken portaal kunnen werkgevers nu alle afspraken voor keuringen online inplannen. Dus ook voor de keuringen die voor klanten met extra modules op maat zijn gemaakt. Ook PMO’s zijn voortaan in het portaal online te plannen, net als een intakegesprek met een arbeidspsycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker van Arbo Unie en de vervolgafspraken daarop.

Zelf locatie bepalen

Via het online portaal is in één oogopslag te zien welke data en tijdstippen beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen werkgevers makkelijk bepalen in welke periode de keuringen of onderzoeken in te roosteren zijn. Ze kunnen zelf medewerkers opvoeren in de eigen bedrijfsomgeving en zien of iedereen een uitnodiging heeft ontvangen. En ervoor kiezen hun medewerkers eigenhandig in te plannen, of dat aan henzelf over te laten. Nieuw is dat werkgevers die keuringen en onderzoeken op hun eigen locatie willen aanbieden, dat nu ook via Mijn Afspraken kunnen doen. Medewerkers worden rechtstreeks via het portaal uitgenodigd om een afspraak voor zichzelf te plannen. Ook zij zien precies welke data en tijdstippen beschikbaar zijn. Bovendien kunnen ze zelf de locatie kiezen. Vooral handig voor medewerkers die op enige afstand van hun werkplaats wonen. Zo wordt deelname wel heel laagdrempelig.

Volgende stappen

Met Mijn Afspraken komt Arbo Unie tegemoet aan de wens van veel klanten om zelf de regie te nemen. Het portaal wordt stap voor stap ingevoerd. Klanten krijgen daarbij persoonlijke begeleiding, zodat ze de mogelijkheden van Mijn Afspraken optimaal kunnen benutten. Overigens blijft voor werkgevers en medewerkers de mogelijkheid bestaan om afspraken telefonisch te maken. Zo heeft iedereen de keuze. Ondertussen werkt Arbo Unie verder aan nieuwe uitbreidingen. Zo komen later ook rapportages en machtigingen beschikbaar via het portaal.

Meer weten?

Wil je meer informatie over Mijn Afspraken en ontdekken wat dit voor jouw organisatie oplevert? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of locatiemanager keuringen in jouw regio.

Mijn afspraken


Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht