1. Balans Werk en Gezinsleven veelal goed

Balans Werk en Gezinsleven veelal goed

87% van de Nederlandse werknemers met kinderen vindt dat werk en privé goed te combineren is.

Dit blijkt uit onderzoek van Arbo Unie onder ruim 19.000 werknemers. Volgens Arbo Unie is een goede balans werk - privé van groot belang voor duurzame inzetbaarheid. Wat Arbo Unie in de spreekkamer ervaart is dat een verstoring van deze balans tot uitval leidt.

Vrouwen hebben over het algemeen meer moeite om hun werk en privéleven te combineren dan mannen, met name in de leeftijdscategorie 35-45 jaar. Mannen in deze leeftijd ervaren dit echter ook als de lastigste periode.

26% van de mannen in de leeftijdsgroep 25-35 jaar heeft moeite om de opvoeding van de kinderen uit te besteden, bijvoorbeeld aan de partner, een oppas of een crèche. In de leeftijdsgroep 35-45 jaar vindt de man het aanzienlijk lastiger dan de vrouw dat de opvoeding uit handen moet worden geven en in de leeftijdscategorie 45-55 jaar wordt dit verschil nog groter. Het lijkt dat mannen in toenemende mate betrokken willen zijn bij de opvoeding van kinderen.

Opmerkelijk is dat 10,5% van de mannen in de leeftijd van 45-55 jaar van mening is dat zij de opvoeding van hun kinderen te veel aan anderen over laten. Deze cijfers kunnen er op duiden dat er een verschuiving plaatsvindt van de keuzes die mannen willen maken. Hadden zij zich achteraf gezien liever meer met de opvoeding bezig gehouden?

Wat opvalt is dat zowel mannelijke als vrouwelijk werknemers in non profit organisaties (gemeenten, onderwijs en zorg) minder ervaren dat zij de opvoeding van hun kinderen te veel uit handen moeten geven dan bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening, transport- en industriebranche.

De man die op zondag het vlees snijdt

De tijd van “ wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt ” lijken we in Nederland echt achter ons te willen laten. Om een duurzame inzetbaarheid te creëren adviseert Arbo Unie werkgevers om te investeren in een goede balans werk - privé van medewerkers door onder andere meer mogelijkheden te bieden in het kader van Het Nieuwe Werken. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer zich richten naar de kenmerken die horen bij de levensfase van de werknemer. Dit staat garant voor een juiste invulling van goed werkgeverschap, zodat waardevolle werknemers voor de organisatie behouden blijven.Een goede balans tussen werk en privé draagt daarmee bij aan een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, aldus Jan van den Hoogen, senior Arbeids- en Organisatiedeskundige bij Arbo Unie.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht