1. Persbericht Arbo Unie benoemt Carina Benninga tot lid Raad van Commissarissen

Persbericht: Arbo Unie benoemt Carina Benninga tot lid Raad van Commissarissen

Op voordracht van de Raad van Commissarissen is mr. Carina Benninga onlangs benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Arbo Unie voor een periode van vier jaar. Zij vervult de vacature die ontstaat door het vertrek van mevrouw drs. Trude Maas-de Brouwer, die per 4 juni 2015 terugtreedt na een periode van ruim 11 jaar. De Raad is haar buitengewoon erkentelijk voor de vele goede diensten, die zij in de periode van haar commissariaat aan de onderneming heeft geleverd.

Benninga is ruim 15 jaar directeur van een organisatie voor talentontwikkeling. Met haar brede kennis en ervaring op het gebied van inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling is zij een uitstekende aanvulling voor de huidige Raad.

Uitgangspunt van Benninga is dat mensen optimaal presteren als ze werken op een plek die past bij de kennis en ervaring en tevens aansluit bij hun kracht en drijfveren. Vanuit die optiek levert zij een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de koers van Arbo Unie. Die is gericht op een leven lang optimaal werken, waarin werkenden op een gezonde, veilige en productieve manier actief kunnen zijn en blijven.

Na haar rechtenstudie vervulde Benninga diverse functies als trainer en coach, nationaal en internationaal. Zij is sinds 2002 directeur van Van Ede & Partners en is eveneens als adviseur en coach actief. De Raad van Commissarissen ziet uit naar een vruchtbare samenwerking. Benninga kan vanuit haar achtergrond een bijdrage leveren aan de inhoudelijke kant van het beleid van de Arbo Unie, dat zich met name richt op het ten volle benutten van de kwaliteiten van werkenden.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht