1. Relaties steeds meer onder druk door thuiswerken

Persbericht: Relaties steeds meer onder druk door thuiswerken. Arbo Unie geeft tips om relaties gezond te houden

Nu veel Nederlanders thuis werken, lopen werk en privé naadloos in elkaar over. Partners zijn hele dagen op elkaar aangewezen, moeten kinderen ondersteunen bij hun schoolwerk en ondertussen hun eigen werk uitvoeren. Dat kan druk opleveren in het huishouden. Vooral omdat de meeste mensen momenteel ook al gebukt gaan onder stress door de talloze onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengt, zoals de toekomst van een eigen onderneming, kans op verlies van werk en de angst voor besmetting. Al deze problemen komen nu samen aan het thuisfront, wat de druk op een relatie flink kan opvoeren. Arbo Unie adviseert hoe je daar op een gezonde manier mee om kunt gaan en kunt zorgen dat de relatie corona overleeft

Wat kun je doen?

Een gezonde balans is nodig om prettig samen te leven: de moeite die je erin stopt moet ook iets opleveren. Voor sommige thuissituaties zal de huidige coronacrisis een verademing zijn: gezellig samen zijn. In andere gevallen levert het verplicht thuiswerken juist spanning op. Er zijn ineens allerlei onbeheersbare factoren zoals extra zorg voor kinderen, te weinig persoonlijke ruimte en zorgen over werk en gezondheid. Een belangrijke vraag is nu: wat kan helpen om de kosten van thuiswerk te verminderen en de baten te vergroten? 

Kosten en baten

Volgens Jurriën den Hollander, namens Arbo Unie als onderzoeker verbonden aan de TU Eindhoven, geeft de literatuur drie mogelijkheden aan om het samenleven in corona-tijd zo soepel mogelijk te laten verlopen:

  1. Werk aan elkaars autonomie. Geef elkaar de ruimte. Accepteer dat de ander op zijn of haar manier probeert een plek te vinden in de nieuwe situatie. De volgende houding helpt daarin: wees flexibeler, vriendelijker, vergevingsgezinder en behulpzamer dan normaal. Accepteer dat het voor iedereen moeilijk is, ook voor je partner, en dat je er samen het beste van moet maken. 
  2. Werk aan verbondenheid met elkaar. Partners kunnen de vriendschap tussen elkaar bewust versterken. Geef elkaar een extra knuffel, complimentje, aandacht en hulp. Onderzoek laat zien dat als de relatie met de partner sterker is, men veel meer aan kan en men minder stress heeft. 
  3. Werk aan elkaars competentie. Competentie is het gevoel dat iemand in staat is een verschil te maken. Als er strijd is tussen de partners, gunnen zij het elkaar niet om goed te zijn. Het helpt als partners elkaar juist wel gunnen om het goed te doen. Waardeer en accepteer iemands sterke kanten en kies ervoor om de minder goede kanten niet te benadrukken.

Winst voor iedereen

Het vergroten van autonomie, verbondenheid en competentie binnen een relatie maakt een belangrijk verschil. Niet alleen voor de stellen zelf, maar ook voor de werkgever. Relaties die sterk zijn in autonomie, verbinding en competentie raken minder snel overspannen, lopen minder kans op een burn-out, leveren een hogere productiviteit en zijn meer betrokken bij het werk. Wat kunnen werkgevers doen voor koppels die het nu zwaar hebben? Arbo Unie adviseert om de bereidheid te communiceren om de thuissituatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld door flexibeler werktijden en deadlines aan te bieden. Stimuleer werknemers daarnaast om creatief te zoeken naar oplossingen voor een betere thuis-werksituatie. En voor die stellen die er echt niet samen uitkomen, kan hulp vanuit de organisatie in de vorm van een bedrijfsmaatschappelijk werker misschien een uitkomst zijn.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht