1. Reactie OVAL op ontwerpadvies SER

Reactie OVAL op ontwerpadvies SER

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag het ontwerpadvies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’ gepubliceerd. Brancheorganisatie OVAL geeft haar reactie in een persbericht. Het ontwerpadvies wordt door de SER in zijn openbare vergadering van vrijdag 19 september a.s.behandeld.

PERSBERICHT: OVAL blij met behoud keuzevrijheid in SER-advies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’

 Tilburg, 5 september 2014

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag het advies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’ gepubliceerd. De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) vindt het verdeelde advies een gemiste kans. Het advies beperkt zich tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vereisen een visie en benadering gericht op het duurzaam inzetbaar zijn van de werkende mens. Positief is dat er een aantal verbeteringen wordt doorgevoerd in het huidige stelsel. Daarbij is OVAL blij dat werkgevers en werknemers hun keuzevrijheid bij het inrichten van arbeidsgerelateerde zorg behouden.

"Nederland kent een uniek stelsel waarin werkgevers, werknemers en dienstverleners gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen en oplossen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van werkenden. Deze manier van werken heeft de afgelopen jaren geleid tot een historisch laag ziekteverzuim, goede arbeidsomstandigheden, ruimte voor maatwerk en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling", stelt Kick van der Pol, voorzitter van OVAL. "Er is echter altijd ruimte voor verbetering."

OVAL vindt het goed dat de vakbeweging heeft aangedrongen op een discussie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Van der Pol: "Het voeren van de discussie heeft geleid tot positieve resultaten. Zo wordt het makkelijker voor ZZP’ers om toe te treden tot de arbeidsgerelateerde zorg en blijft de keuzevrijheid van werkgevers bij de inrichting van de zorg en de keuze voor een dienstverlener bestaan. Het is jammer dat de vakbeweging deze keuzevrijheid niet ondersteunt."

Het advies is namens het kabinet aangevraagd door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met als richtlijn dat de adviesaanvraag gezien moet worden tegen de achtergrond van een veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht