1. Risicos van biologische agentia vaak onderbelicht

Risico’s van biologische agentia vaak onderbelicht

Veel werkgevers en werknemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de risico’s van het werken met biologische agentia. Hieronder verstaan we bacteriën, schimmels en virussen, maar ook stof van organische oorsprong zoals afval, compost, graan- en meelstof. Risico’s zijn het oplopen van een infectie, allergie of een vergiftiging door de gifstoffen uit deze micro-organismen. Ook het werken met dieren gaat gepaard met risico’s op een infectie of een allergie. Dat betekent dat blootstelling aan biologische agentia relevant is voor een groot aantal beroepen.

Update Arbo Informatieblad

In januari is bij SDU een update verschenen van het Arbo Informatieblad (AI) biologische agentia. Een van de medeauteurs van het blad is Remko Houba, arbeidshygiënist bij Arbo Unie. “Het AI is op veel punten geactualiseerd en biedt werkgevers hulp om veilig te kunnen werken met micro-organismen en allergene stoffen. Ook bevat het blad een actuele lijst van biologische agentia en biedt het een handig overzicht van veel sectoren waar werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia”, aldus Houba.

Leidraad voor specifieke risico’s

Recent is ook de ‘blauwdruk biologische agentia’ ontwikkeld, een instrument om de Risicoinventarisatie & Evaluatie voor biologische agentia uit te voeren. Voor allergene stoffen is in 2012 de ‘leidraad allergenen’ ontwikkeld die bedrijven hulp biedt bij het omgaan met de risico’s van blootstelling aan allergenen (herkennen, risico beoordelen, maatregelen & periodiek medisch onderzoek).

Lastig te traceren

De risico’s van biologische agentia zijn niet altijd goed te traceren. Zo kreeg onlangs een medewerker zeer sterke allergische klachten die duidelijk werkgerelateerd waren. Een aanwijsbare blootstelling op het werk was in eerste instantie niet te bepalen, omdat hij in een controlekamer werkte. Wel was er in de controlekamer een airco unit aanwezig, die na enig speurwerk de oorzaak van het probleem bleek te zijn. Wat was het geval? De airco is uitgerust met een opvangbakje voor water. Daar groeide micro-organismen die door de airco vervolgens in de ruimte werden verspreid. Na verder medisch onderzoek bleek de medewerker allergisch voor de schimmels uit de airco. Gebrekkig onderhoud aan de airco was de oorzaak van het probleem.

Grenswaarden

Gezondheidskundige grenswaarden zijn voor biologische agentia meestal niet beschikbaar. Dat betekent dat veel risico’s moeten worden beoordeeld op basis van ‘expert judgment’. Voor bacteriën, schimmels en virussen zullen in de nabije toekomst ook geen grenswaarden kunnen worden afgeleid. Wel zijn er de afgelopen jaren grenswaarden beschikbaar gekomen voor endotoxine (een gifstof in de celwand van bacteriën) en voor enkele allergenen (tarwemeel, alpha-amylase).

Meer informatie?

Neem contact op met Remko Houba via remko.houba@arbounie.nl.
Het Arbo Informatieblad is te verkrijgen via deze link.

© Arbo Unie, 2014

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht