1. Sneller herstel met licht magneetvelden en coaching

Sneller herstel met licht, magneetvelden en coaching?

Kan licht- en magneetveldtherapie, naast coaching, de terugkeer naar werk bij werkgerelateerde chronische stressklachten positief beïnvloeden? Die vraag staat centraal in een onderzoek dat Letec Life Enhancement in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC, Amsterdam) uitvoert. Ook Arbo Unie is nauw bij het onderzoek betrokken. Blijkt deze gecombineerde aanpak effectief, dan is de officiële introductie in onze dienstverlening een mogelijke volgende stap.

“De afzonderlijke onderdelen van deze behandeling zijn niet nieuw, maar de combinatie is dat wél”, vertelt Toine Schoutens van het Coronel Instituut. “We weten dat lichttherapie invloed op je bioritme heeft en bijvoorbeeld kan helpen bij een winterdepressie of de emotionele uitputting die optreedt bij burnout. Magneetveldtherapie is minder bekend. Er zijn aanwijzingen dat deze begeleiding een positief effect heeft op vermoeidheid, stress en de kwaliteit van leven. Coaching is al bewezen effectief bij stressklachten. Wat we nu uitzoeken, is of de behandeling met lichttherapie/magneetveldtherapie een meerwaarde heeft boven de reguliere begeleidingsvorm en zo het gemiddelde verzuim van 185 werkdagen bij dit soort klachten kan terugdringen.”

Check dubbelcheck

Het onderzoek is zo opgezet, dat de belangrijkste toevalsfactoren zo veel mogelijk zijn uitgeschakeld. “Alle deelnemers hebben last van werkgerelateerde chronische stressklachten, zijn voor minimaal 50% uitgevallen, maar niet langer dan zes maanden. We werken met drie groepen. De eerste krijgt de complete gecombineerde behandeling. We gebruiken een nieuw door Letec Life Enhancement ontwikkeld apparaat waarop de eerste groep twee keer per week plaatsneemt. Dan worden ze – met gesloten ogen - blootgesteld aan licht dat door de oogleden heen schijnt, en tegelijkertijd aan een zwak magnetisch veld. Deelnemers worden daarnaast bijgestaan door een coach van Arbo Unie. De tweede groep neemt ook plaats op het apparaat, maar krijgt in werkelijkheid geen echte licht- en magneettherapie. Deze groep krijgt eveneens coaching. Een derde groep krijgt alleen coaching. Door de resultaten van die drie groepen te vergelijken, kunnen we vaststellen wat het effect is van de behandeling.”

Innovatie bevorderen

Het onderzoek is in volle gang; Schoutens verwacht dat in de tweede helft van 2015 de totale groep met behandeling is gestart. Over de samenwerking met Arbo Unie is Schoutens meer dan tevreden. “Die verloopt uitstekend: professioneel en adequaat.” Arbo Unie zet voor dit onderzoek coaches in en attendeert ook haar eigen cliënten die voor de behandeling in aanmerking komen, op de mogelijkheid deel te nemen. Rob de Leeuw, manager interventies bij Arbo Unie: “Innovatie staat hoog op onze agenda. Aan veelbelovende ontwikkelingen die de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid in Nederland kunnen bevorderen, dragen wij graag bij. Als deze behandeling werkt, dan kan ook Arbo Unie deze innovatieve combinatie van begeleiding in de reguliere dienstverlening aanbieden.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek of op de hoogte worden gesteld van de resultaten? Neem dan contact op met Rob de Leeuw via rob.de.leeuw@arbounie.nl of bel 06 5250 2141.

 
Lees Meer: Artikel in het Eindhovens Dagblad.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht