1. Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen euro vrij voor projecten om medewerkers gezonder en langer aan het werk te houden. Gemotiveerd en competent. Van 15 oktober tot en met 7 november kunt u maximaal € 10.000,- subsidie aanvragen voor adviestrajecten die zich richten op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Een goed moment om aan de slag te gaan.

Nu de beroepsbevolking vergrijst en mensen langer doorwerken, is duurzame inzetbaarheid een steeds urgenter thema. Cijfers van het CBS laten zien dat de arbeidsparticipatie in Nederland van mensen boven de vijftig snel afneemt. Effectief leeftijdsfasepersoneelsbeleid helpt het tij te keren. Met de ESF-subsidie die nu beschikbaar komt, wil het ministerie bij bedrijven en instellingen dit beleid stimuleren. De subsidie is bedoeld voor adviestrajecten en bedraagt per project maximaal 50 procent van de advieskosten (tot €10.000,-). U kunt daarbij denken aan periodiek onderzoek, trainingsprogramma’s op het gebied van gezond en veilig werken of een organisatiescan.

Kom in actie

Bij vergelijkbare subsidieregelingen in het verleden stroomden de aanvragen soms zo hard binnen, dat het geld snel op was. U doet er dan ook goed aan snel in actie te komen. Registreer u direct op het Subsidieportaal van het Agentschap SZW. Dan kunt u op 15 oktober meteen een aanvraag indienen. Arbo Unie is u graag van dienst met een projectvoorstel. Jeroen Stoffelsen, strategisch A&O-adviseur bij Arbo Unie: “Dat kunnen we snel en kant-en-klaar leveren. Arbo Unie doet namelijk veel om mensen veilig, gezond en productief aan het werk te houden. U kunt kiezen uit diverse diensten die voor deze subsidie in aanmerking komen. Zoals periodiek medisch onderzoek, of de inzet van ons monitoringsinstrument Duurzaam@work. Ook op onze trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en medewerkers over gezond en veilig werken kunnen organisaties subsidie aanvragen. Toch mooi meegenomen als je de helft van de kosten terugkrijgt.”

Meer weten?

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op de website van het Agentschap SZW. Wilt u meer weten over de trajecten van Arbo Unie die voor subsidie in aanmerking komen en/of een projectvoorstel ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice bij u in de regio. Zij brengen u direct in contact met een van onze adviseurs.

Regio Utrecht: 030-710 74 55 
Regio Haarlem: 023-515 85 89 
Regio Eindhoven: 040-216 31 02 
Regio Rotterdam: 0181-24 48 88 
Regio Groningen: 050 - 521 88 99.

Of kijk voor meer contactgegevens op www.arbounie.nl/samen-aan-de-slag/locaties

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht