1. Succesvol reintegreren na een burnout

Succesvol reintegreren na een burnout

Ruim eenderde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Van de medewerkers die vervolgens aan het werk gaan, krijgt 20 tot 30 procent helaas weer een terugval. Hoe komt het dat het zo lastig is om na een burn-out te re-integreren? Wat kunnen je medewerkers zelf doen om hun eigen re-integratie succesvol te laten verlopen en hoe kun jij hen als leidinggevende het beste ondersteunen?

Succesvol reintegreren na burnout 700x300px 

“Medewerkers die na een burn-out terugkeren, zijn in de regel nog niet volledig hersteld”, zegt GZ-psycholoog Jos Wesselink van Arbo Unie. “Werkhervatting op maat kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het herstel; dat is dus een goede aanpak. Maar dat er tijd en aandacht nodig is om weer optimaal inzetbaar te raken, is wel iets om in het achterhoofd te houden. Ook voor de medewerker zelf. Die staat voor de opgave om in de praktijk te brengen wat hij of zij over zichzelf geleerd heeft: wat kan ik aan? Waar zitten mijn valkuilen en hoe vermijd ik die? Dat is best een hobbel, zeker als je een tijdje uit de running geweest bent. De start van de re-integratie gaat gepaard met onzekerheid. Er is mogelijk van alles veranderd op je werk, jijzelf bent veranderd; hoe vind je dan weer aansluiting en voorkom je terugval in oude, niet effectieve patronen?”

Cruciale rol voor leidinggevenden

In dit proces heeft de leidinggevende een cruciale rol. Jos. “De leidinggevende kent de medewerker, heeft een idee wat heeft bijgedragen aan diens uitval, kent de organisatie en heeft de bevoegdheden om zaken zo te regelen dat ze goed zijn voor het herstel. Het klinkt eenvoudig, in de praktijk is dat voor leidinggevenden toch ingewikkeld. Want wat mag je vragen van je medewerker? Moet de bedrijfsarts daar niet over beslissen? Het gevaar ligt op de loer dat in de waan van de dag je aandacht voor het herstelproces verslapt, of dat je de medewerker juist gaat betuttelen of te veel gaat pushen. Dat is allemaal niet bevorderlijk.”

“Hoe vind je dan weer aansluiting en voorkom je terugval in oude, niet effectieve patronen?”

Wat helpt wel? Vijf vuistregels

  • Probeer uit de stand te komen dat jij oplossingen gaat bedenken voor de medewerker. Ga liever in gesprek: hoe gaat het? Wat heb je nodig? Waar wil je mee starten? Waarbij kan ik helpen? Maak het gesprek zo concreet mogelijk.
  • Voor je medewerker is structuur en ritme zeker in de eerste fase heel belangrijk. Die kun jij bieden met vaste werktijden en goed omschreven taken.
  • Wees transparant over de afspraken die je met je medewerker maakt: wat verwachten jullie precies van elkaar? Vergeet ook niet de andere teamleden daarbij te betrekken, zodat die ook weten wat ze wel en niet van hun herstellende collega kunnen vragen. Zo help je voorkomen dat oude patronen zich voortzetten.
  • Bouw vaste contact- en evaluatiemomenten in waarin je samen de voortgang doorneemt. Sta daarbij zo nu en dan stil bij een thema, zoals flexibel werken of teamoverleg. Als je gezond bent, denk je er misschien niet eens over na dat het vervelend kan zijn om geen vaste werkplek te hebben of vaste teamsessies, maar voor iemand die herstelt van een burn-out kunnen dat soort kleine dingen juist veel impact hebben.
  • Voor de herstellende medewerkers zelf is het vooral belangrijk dat zij hun eigen verantwoordelijkheid voor ogen houden. Vaak willen mensen weer te snel aan het werk en taken oppakken. Terwijl het de bedoeling is dat ze de re-integratie benutten als oefenveld om de taken die bij hun functie horen, zo uit te voeren dat dit niet opnieuw tot klachten leidt. Dat is een leerproces dat zich niet afspeelt in de spreekkamer maar in de praktijk.

Meer weten?

De psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers van Arbo Unie bieden standaard een driegesprek met de medewerker en leidinggevende aan om het re-integratieproces goed op gang te helpen. Ook kan Arbo Unie medewerkers helpen hun mentale veerkracht te versterken en leidinggevenden om hun rol in verzuim- en terugvalpreventie te nemen. Neem voor meer informatie contact op met Jos Wesselink, 06 5250 0713 of jos.wesselink@arbounie.nl

Deel deze pagina

Terug naar overzicht

Regie op inzetbaarheid

Je medewerkers met plezier op een veilige en gezonde manier optimaal laten werken. Wanneer een medewerker uitvalt, wil je dat hij of zij snel optimaal herstelt, waarbij jij en je medewerker goed weten hoe het proces verloopt.