1. Terugkeerpremie werkgevers van ERD naar UWV

Terugkeerpremie werkgevers van ERD naar UWV

Minister Asscher van Sociale Zaken bereidt de invoering voor van een terugkeerpremie per 1 januari 2015, voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

Los van de verwachte ontwikkeling van het aantal eigenrisicodragers heeft Asscher in de dit jaar ingevoerde premiedifferentiatie voor (middel)grote werkgevers een onevenwichtigheid geconstateerd in het stelsel als gevolg van de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar UWV.

Een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar UWV is, de eerste twee jaar, een minimumpremie (in 2014 van 0,14 procent) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Dit in tegenstelling tot de WGA waar de minimumpremie wel in verhouding staat tot het risico in de eerste twee jaar. Een zieke werknemer leidt immers pas na twee jaar tot WGA-lasten, omdat tijdens de eerste twee jaar ziekte een loondoorbetalingplicht geldt.

Hierdoor kunnen werkgevers alleen vanwege de (te) lage premiestelling kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. Het uitgangspunt van schadelastbeheersing staat dan niet meer centraal bij de keuze voor publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. De minister vindt dan ook een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar UWV gewenst.

Bron: Rijksoverheid Nieuws

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht