1. Vakantie zo maak je goede afspraken

Vakantie: zo maak je goede afspraken

De vakantieperiode breekt aan. Hoe zat het ook alweer met de regels rondom vakantie? Vijf aandachtspunten.

Medewerker bepaalt tijdstip van de vakantie

Bij het bepalen van het tijdstip van de vakantie heeft de werknemer de grootste zeggenschap. Het bepalen van het tijdstippen en de duur gaat bijna altijd overeenkomstig de wensen van de werknemer zelf. U moeten hier in eerste instantie mee instemmen, tenzij er gewichtige bedrijfsbelangen zijn waardoor de vakantie van de werknemer de organisatie in problemen brengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zieke collega die het werk van de afdeling tijdens afwezigheid van de werknemer niet kan overnemen. Het belang van de werknemer bij vakantie weegt dan niet op tegen de belangen van de werkgever.
Let op: ‘drukte op de afdeling’ wordt door de rechter in veel gevallen niet aangemerkt als gewichtig bedrijfsbelang. Een rechter zal in dit soort gevallen opmerken dat u dan uitzendkrachten in had moeten zetten.

Reageer binnen twee weken na de vakantieaanvraag

Een werknemer heeft de plicht zijn vakantiedagen schriftelijk aan u door te geven. Als dit de organisatie in problemen brengt (denk aan de gewichtige bedrijfsbelangen), dan bent u als werkgever verplicht dit binnen twee weken schriftelijk aan uw werknemer te melden. Doet u dat niet, dan wordt de vakantie volgens de wensen van de werknemer vastgesteld. In het geval de gewichtige redenen gaan over de omvang van de vakantie, bent u als werkgever toch verplicht de werknemer de ruimte te geven om op vakantie te gaan. Een werknemer heeft bij wet recht op twee weken aaneengesloten vakantie.

Zieke werknemers mogen ook op vakantie naar het buitenland

Onder bepaalde voorwaarden mogen ook (langdurig) zieke werknemers op vakantie naar het buitenland. Als de werkgever degene is die het loon doorbetaalt – en dus niet het UWV – bent u degene die hier het laatste woord heeft. In dit geval is het belangrijk om een bedrijfsarts te laten bepalen of de reis schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer.

Voorkom stilzwijgende toestemming

Ook al reageert u niet binnen de verplichte twee weken met gewichtige bedrijfsbelangen op de vakantieaanvraag van de werknemer, dan toch mag de werknemer er niet vanuit gaan dan de werkgever stilzwijgend akkoord is gegaan met zijn verzoek. Zo bleek uit een arrest van de Hoge Raad in 1995. Om misverstanden hierover te voorkomen, is het handig om in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement op te nemen dat een vakantie schriftelijk moet worden aangevraagd en dat de werkgever hier schriftelijk toestemming voor moet verlenen.

Toestemming voor vakantie intrekken mag niet zomaar

Een eenmaal gegeven toestemming voor vakantie mag u niet zomaar terugdraaien. In uitzonderlijke gevallen mag dat wel. Denk aan een situatie waarin het bedrijf op het punt staat een grote order binnen te halen waarbij de werknemer een sleutelpositie heeft. In dit soort gevallen zal u als werkgever wel de schade moeten vergoeden die de werknemer lijdt doordat zijn vakantie niet door kan gaan. Bijvoorbeeld vliegtickets en hotelkosten.

Zonder toestemming op vakantie kan leiden tot ontslag op staande voet

Wanneer een werknemer zijn werkgever vlak voor zijn vakantie overvalt met de mededeling dat hij kort daarop voor vier weken op vakantie gaat, oordeelde de Hoge Raad in 1995 dat het ontslag op staande voet terecht was. De rechter beoordeelde het zonder toestemming op vakantie gaan als werkweigering. Volgens jurisprudentie mag een werkgever dus onder bepaalde omstandigheden de gevraagde toestemming voor vakantie in redelijkheid weigeren.

Bron: PW De Gids juni 2014
 

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht