1. Vertrouwenspersonen geen overbodige luxe

Vertrouwenspersonen, geen overbodige luxe

Discriminatie, seksuele intimidatie, geweld, pesten. Op de werkvloer komen helaas allerlei ongewenste omgangsvormen voor. Uit onderzoek blijkt zelfs dat Nederland op de tweede plaats in Europa staat met pesten op het werk. Een vertrouwenspersoon is vaak geen overbodige luxe. U kunt daarvoor zelf medewerkers opleiden, of bijvoorbeeld deskundige vertrouwenspersonen van Arbo Unie inschakelen. Die zijn onafhankelijk, ingevoerd in de nieuwste inzichten en altijd bereikbaar.

“De Arbowet schrijft voor dat bedrijven hun werknemers moeten beschermen tegen psychosociale belasting”, vertelt Marijk van Lieshout, coördinator van de vertrouwenspersonen bij Arbo Unie en zelf vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties. “Vaak komen daar vertrouwenspersonen bij in beeld. Wij bieden medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen een luisterend oor en ondersteunen bij alles wat nodig is om de situatie op te lossen. In 95% van de gevallen lukt dat zonder dat het tot een officiële klacht leidt.”

Meer dan een goed gesprek

Behalve dat vertrouwenspersonen van Arbo Unie medewerkers bijstaan, helpen ze leidinggevenden ongewenste omgangsvormen te signaleren en te voorkomen. “Onze vertrouwenspersonen zorgen voor juridische beleidsnotities, een goede klachtenregistratie met regelmatige updates en een jaarlijks verslag van hun activiteiten. Is er al een beleid binnen de organisatie, dan screenen ze dat.” Een ander voordeel is dat werkgevers zich met vertrouwenspersonen van Arbo Unie geen zorgen hoeven te maken over deskundigheidsbevordering. “Wij beschikken over actuele kennis, die ook getoetst wordt via een certificering voor vertrouwenspersonen.”


Extra: één landelijk nummer

Organisaties krijgen, als ze dat willen, een vaste vertrouwenspersoon via Arbo Unie. Eén vertrouwd gezicht. Daarnaast is er recent één centraal landelijk telefoonnummer ingesteld: (088) 272 60 26. Zodat ook wanneer de vaste vertrouwenspersoon niet bereikbaar is, er altijd iemand is voor een goed gesprek en advies.


Meer weten?

Meer informatie over de vertrouwenspersonen van Arbo Unie of er direct één inschakelen? Neem contact op met ons team Interventies via (088) 27 26 160.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht